Warg sukua
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Carl Warg-Kåks

Carl Warg-Kåks

Brita Åivobäck

Fredrika Klemetsö

Karl Åkerman

Johan Åkerman

Karl Nääs

Erik Warg-Kåks

Anna Warg-Kåks

Johan Warg

Margareta Warg

Erik Warg-Dunkar

Gabriel Krokvik - Warg

Johan Krokvik

Juho Liedes

Hilja Venetjoki

Aino Kujala

Antti Kalliokoski

Matts Warg

Leena Warg

Erkki Backala

Brita Niemi

Erkki Liedes

Susanna Liedes

Susanna Liedes

Erkki Venetjoki

Emilia Tikanoja

Tuttu Tikanoja

Kalle Tikanoja

Tapani Tikanoja

Matti Isosalo

Matti Kattilakoski

Antti Honka

Juho Honka

Maria Honka

Anna Hassinen

Elisabet Tikanoja

Maunu Tikanoja

Frithiof Tikanoja

Marjatta Tikanoja

Maria Järvilä

Jaakko Tikanoja

Brita Järvilä

Juho Purola

Varpu Tikanoja

Maria Järvilä

Maria Järvilä

Susanna Purola

Urpo Tikanoja

Eila Erkkilä

Jaakko Erkkilä

Aino Myntti

Asta Erkkilä

Esa Erkkilä

Liisa Björn

Essi Erkkilä

Unto Erkkilä

Elias Björn

Matts Björn

Joonas Virkkala

Matilda Virkkala

Mikko Hakomäki

Greta Järvilä-Haapasa..

Sari Erkkilä

Brita Björn

Anna Järvilä-Haapasalo

Marja-Leena Myntti

Juho Hakomäki

Tauno Myntti

Juha Myntti

Jussi-Veikko Myntti

Janne Myntti

Mauri Kankainen

Veikko Kankainen

Esko Kankainen

Alli Kankainen

Erkki Kankainen

Raimo Kankainen

Eeva Tiala

Matti Kankainen

Hannu Kola

Maria Warg

Heikki Kola

Niko Kalliokoski

Mauri Kola

Harri Kalliokoski

Leevi Kalliokoski

Irma Kalliokoski

Pertti Kalliokoski

Maija Kalliokoski

Seppo Kola

Marika Kalliokoski

Osmo Kola

Marja-Leena Kola

Aulikki Kola

Raili Kola

Riitta Kola

Rauni Kola

Jani Palojärvi

Annikki Palojärvi

Esko Palojärvi

Sari Palojärvi

Pasi Palojärvi?

Raimo Mikkola

Meeri Mikkola

Raija Honkala

Aini Mikkola

Kyllikki Viitala

Ritva Korkeaniemi

Reijo Finnilä

Eila Mikkola

Ritva Finnilä

Pentti Mikkola

Eeva Finnilä

Saara Harju

Antti Finnilä

Maija Finnilä

Taneli Harju

Tarja Finnilä

Marjatta Ala-Marttila

Juho Kentala

Juho Kentala

Leena Kentala

Leena Kentala

Jaakko Kolabäck

Margareta Kattilakoski

Matts Alikentala

Matti Ala-Marttila

Sanni Harju

Liisa Warg

Antti Isosalo

Mikko Ala-Marttila

Jaska Ala-Marttila

Julia Harju

Matti Harju

Vuokko Harju

Kimmo Harju

Kristina Eck Poulsen

Pirkko Eck Poulsen

Alexander Eck Poulsen

Jussi Mäkinen

Risto Känsälä

Elina Mäkinen

Juliaana Kolabäck, Ko..

Katri Mäkinen

Nina Känsälä

Raija Känsälä

Minna Känsälä

Johan Alikentala

Anna-Liisa Harju

Mikko Känsälä

Antti Känsälä

Anna Känsälä

Asko Känsälä

Anu Känsälä

Aino Känsälä

Olli Känsälä

Ari Känsälä

Otto Känsälä

Tapani Harju

Teemu Harju

Tiina Harju

Kirsi Virtanen

Sinikka Harju

Tarja Virtanen

Katariina Tunkkari

Pirjo Virtanen

Maria Tunkkari

Tea-Liisa Friman

Elias Alikentala

Antti Järvilä, Varila

Leena Järvilä

Juho Tunkkari

Henna Friman

Kai Friman

Antti Tunkkari

Salli Friman

Taisto Friman

Heidi Friman

Leander* Tunkkari

Martti Tunkkari

Matti Tunkkari

Tapani Tunkkari

Kim Friman

Wilma Friman

Lauri Koskenniemi

Martti Koskenniemi

Kaarlo Klemola

Aino Koskenniemi

Hilma Klemola

Martta Oravala

Anna-Maija Rehnfors

Iiro Koskenniemi

Eero Koskenniemi

Okko Koskenniemi

Aurora Koskenniemi

Margareta Karhulahti

Anders Kentala

Tuulia Hero

Maria Karhulahti

Sefanias Lintilä

Amalia

Ilmari Hero

Katja Klemola

Veikko Hero

Tuomas Hero

Arto Klemola

Kasper Karimaa

Liisa Klemola

Väinö Klemola

Erkki Klemola

Kiira Karimaa

Jukka* Klemola

Erika Klemola

Oskar Karimaa

Pertti Klemola

Hannes Karimaa

Anna Kattilakoski

Liisa Humalalampi

Matti Hotakainen

Liisa Hotakainen

Liisa Björkbacka

Greta Store

Oskari Aho

Kauko Aho

Esko Aho

Eliel Öhman

Lisa Kattilakoski

Krista Klemola

Johan Jylhä

Heikki Jylhä

Heikki Jylhä

Jaakko Jylhä

Jaakko Jylhä

Constantine Jylhä

Sylvia Öhman

Susanna Kattilakoski

Juuso Klemola

Anna Kuorikoski

Juho Nikula

Aino Nikula

Ahti Kuorikoski

Heikki Jylhä-Virkkala

Kaisa Jylhä

Jaakko Kuorikoski

Maija Jylhä

Matti Kuorikoski

Henrik Kuorikoski

Anna Warg

Matts Töyrä

Anna Töyrä

Lisa Backala

Karin Backala

Anders Backala

Henrik Backala

Matti Backala

Erik Backala

Juha Torppa

Henrik Klemola

Malin Backala

Gustaf Torppa

Marketta Klemola

Heikki Torppa

Elisabet Pollari

Anders Pollari

Anders Backala

Carl Wikander

Wilhelm Wikander

Cely Wikander

Leif Holm

Lars Holm

Susanna Pollar

Kristina Erwast

Amanda Wikander

Alli Kankainen

Maria Backala

Matts Backala

Osmo Kola

Annikki Palojärvi

Liisa Torppa

Heikki Vestersund

Maria Vestersund

Karolina Klinberg

Brita Pennanen

Aini Mikkola

Maria Warg

Juliaana Kolabäck, Ko..

Juho Palo

Matti Savo Torppa

Erkki Warg

Erik Warg

Brita Järvilä

Salli Friman

Jaakko Palo

Erkki Warg

Heikki Järvilä

Maria Järvilä

Susanna Palo

Jenny Palo

Tapio Louhi

Antti Järvilä

Jaana Lindroos

Serafia Palo

Lydia Palo

Antti Louhi

Heikki Järvilä-Warg

Matti Järvilä

Aarre Palo

Merja Palo

Juha Palo

Aleksanteri Palo

Janne Lindroos

Julia Lindroos

Maria Järvilä

Aarne Palo

Alpo Palo

Stina Palo

Maria Palo

Heikki Järvilä

Klara Järvilä

Maija Riihimäki

Aarre Palo

Tiina Palo

Sofia Salminen

Maija Palo

Kaino Palo

Markus Koskela

Margareta Järvilä

Maria Järvilä

Sanna Palo

Tyyne Filppula

Matti Nisula

Jacobus Koskela

Sanna Palo

Hilma Filppula

Heikki Nisula

Maria Koskela

Juha Palo

Aino Filppula

Helinä Nisula

Elisabet Koskela

Tatu Kuusimurto

Serafia Niemi

Armi Nisula

Johannes Koskela

Irma Tanner

Teea Kuusimurto

Edla Niemi

Tuula Nisula

Matti Marttila

Antti Järvilä

Totti Kuusimurto

Juha Riihimäki

Matti Niemi

Kai Tanner

Antti Savo

Siiri Tanner

Mikko Riihimäki

Susanna Niemi

Juha Tanner

Harri Tanner

Matti Riihimäki

Juha Niemi

Iiris Tanner

Hulda Filppula

Hermanni Riihimäki

Marja Tanner

Ossi Tanner

Eetu

Aleksanteri Riihimäki

Ritva Tanner

Maria Järvilä

Ari Tanner

Iina

Eino Filppula

Jaakko Riihimäki

Lempi Koskela

Juhani Tanner

Anneli Filppula

Yrjö Filppula

Tapio Filppula

Heikki Salokangas

Mervi Salokangas

Laura Filppula

Joachim Salokangas

Liisa Järvilä

Lauri Salokangas

Jukka-Pekka Salokangas

Saga Salokangas

Matti Filppula

Jussi Salokangas

Maria Savo

Jaakko Filppula

Sakari Filppula

Martti Filppula

Marja-Leena Filppula

Johanna Filppula

Anton Kiili

Annikki Filppula

Mauno Filppula

Mikael Filppula

Malin Järvilä

Miikka Filppula

Onni Filppula

Jemil Filppula

Margareta Koskela

Jesse Filppula

Antti Torppa

Jerica Filppula

Juho Koskela

Mauri Filppula

Jiri Filppula

Maria Koskela

Eino Filppula

Janika Filppula

Antti Koskela

Liisa Marttila

Esko Filppula

Matti Järvilä

Anna Koskela

Eeva-Liisa Filppula

Joni Hurmerinta

Jonas Koskela

Ale Filppula

Ari Filppula

Leena Koskela

Marianne Saranpää

Asta Filppula

Elisabet Koskela

Saila Saranpää

Matti Koskela

Tarja Filppula

Juhani Filppula

Erkki Järvilä

Maria Järvilä

Jaakko Filppula

Mika Suonsyrjä

Andreas Järvilä

Ilkka Suonsyrjä

Tomi Suonsyrjä

Henrik Järvilä

Heidi Suonsyrjä

Elisabet Järvilä

Helena Filppula

Timo Suonsyrjä

Sanna Suonsyrjä

Tauno Filppula

Anna Järvilä

Jani Tyynismaa

Maria Runsala

Maija-Liisa Filppula

Sari Suonsyrjä

Juha Tyynismaa

Samuel Runsala

Henna Tyynismaa

Petri Laurila

Susanna Laurila

Aurora Filppula

Kaisa Filppula

Elisa Laurila

Henri Filppula

Mathias Filppula

Maarit Filppula

Sakari Filppula

Harri Filppula

Maja Koski

Ilkka Loppi

Milma Vilppula

Markus Filppula

Anna Filppula

Klara Koski

Liisa Loppi

Jaakko Marttila

Hilkka Vilppula

Jaakko Koski

Seppo Rintasalo

Ulrika Marttila

Matti Koski

Jaakko Filppula

Armi Vilppula

Vuokko Rintasalo

Joonas Virkkala

Orvokki Rintasalo

Beata Warg

Anders Bengtilä

Maria Kentala

Joona Virkkala

Anna Järvilä-Haapasalo

Erkki Ormala

Antti Warg

Sirkka Vilppula

Emma Vilppula

Markku Ormala

Matti Warg

Sanni Vilppula

Jorma Vilppula

Juha-Pekka Vilppula

Antti Warg

Samu Vilppula

Lauri Vilppula

Kalervo Vilppula

Sirpa Vilppula

Sini Kauppila

Olli-Pekka Kiukkonen

Salli Kiukkonen

Milla Kivioja

Olavi Vilppula

Raija Vilppula

Jenni-Mari Kiukkonen-..

Aliisa Kivioja

Henna-Riikka Kiukkonen

Vilma Kivioja

Emilia Laine

Jarkko-Juhani Laine

Elina Laine

Annika Laine

Kaija Vilppula

Tanja Laine

Jaakko Järvinen

Mikko Laine

Ville Linna

Tuuli Valle

Susanna Linna

Venla Valle

Timo Valle

Sirkka-Liisa Järvenky..

Otto Valle

Sonja Valle

Teppo Valle

Santeri Valle

Simeon Valle

Tuomas Aho

Inka Rautio

Siiri Aho

Juho Filppula

Malmi Vilppula

Joonas Aho

Marjatta Järvenkylä

Hulda Filppula

Alec Rautio

Kare Rautio

Fredrika Filppula

Axel Rautio

Matias Filppula

Joni Järvenkylä

Jori Järvenkylä

Joa Järvenkylä

Mikko Järvenkylä

Elsa Järvenkylä

Otso Sarkola

Jyri Järvenkylä

Marja Järvenkylä

Kerttu Sarkola

Vuokko Sarkola

Vili Ranivaara

Raisa Järvenkylä

Frida Ranivaara

Janica Patrakka

Pekka Patrakka

Leander Haglund

Jemina Patrakka

Raimo Patrakka

Anna Haglund

Maria Patrakka

Erika Strömberg

Tellervo Vilppula

Risto Patrakka

Edla Haglund

Kaapo Torppa

Matts Hagström

Reima Patrakka

Sara Vilppula

Antti Warg

Antti Warg

Pekka Warg

Heikki Warg

Jooseppi Warg

Johan Haglund

Anders Hagström

Pentti Vilppula

Ahti Vilppula

Vili Vilppula

Matts Hagström

Maria Hagström

John Anderson

Alexander Vilppula

Selma Hagström

Clas-Göran Haglund

Vilhelm Haglund

Stig-Gustav Haglund

Ingrid Haglund

Yvonne Haglund

Anders Haglund

Ernst Haglund

Hans Nygren

Anders Haglund

Ruth Haglund

Siv Nygren

Kathleen Hill

Ellen Hill

Charles Hill

Elmer Hill

Eugenit Hill

Cecelia Hill

Maureen Hill

Chad Manship

Anastacia Manship

Patty Hooten

Joshua Manship

Saara Warg

Diana Hooten

James Hooten

James Hooten

Jerrod Hooten

Wesley Koon

Eileen Hill

Deborah Hooten

Rachel Koon

Daniel Koon

Nathaniel Laminger

Carol Hooten

Amber Laminger

Robert Hooten

Jeannie Nelson

Edith Johnson

Esther Hill

Bobby Nelson

Dean Hennings

Mark Hennings

Alina Haglund

Eugene Hill

Wayne Hennings

Melissa Hennings

Edna Hill

Shelly Hennings

Maria Hennings

Amanda Hennings

Jennifer Hennings

Annette Hennings

David Bennett

Eunice Hill

N Bennett

Melvin Niskala

Hanni Warg

Norman Niskala

Bruce Johnson

Michele Johnson

Sean Jones

Lynnea Johnson

Walter Johnson

Raymond Johnson

Kayla Jones

Randy Johnson

Anna Hassinen

Anders Haglund

Judith Johnson

Brent Johnson

Lovisa Hassinen

Nancy Stone

Sophia Hassinen

Elsie Johnson

Lorraine LeMay

Daniel Soshea

Brita Hassinen

Ross LeMay

Matts Hassinen

Jessica Johnson

Randall Johnson

Maja Hassinen

Layne Johnson

Matts Hassinen

Walfred Johnson

Johan Hassinen

Leo Johnson

Matthew Johnson

Anna Haglund

Wayne Johnson

Matts Hassinen

Gregory Johnson

Fredric Johnson

Brita Hassinen

Debbie Johnson

Wainö Johnson

Lars Hassinen

Eugene Johnson

Richard Johnson

Brita Hassinen

Rachel Johnson

Leander Hassinen

Jim Johnson

Wayne Johnson

William Gonzalez

Joyce Johnson

Christi Johnson

Werner Johnson

Maxton Gonzalez

Lane Johnson

Joyce Johnson

Cape Echols

Ellen Skog

William Johnson

Kim Johnson

Rachel Skog

Drew Skog

Kathryn Gray

Nicholas Gray

Mike Gray

Rory Gray

Alfred Haglund

Amanda Haglund

Ethel Johnson

Dallas Gray

Kathryn Gray

Nicholas Gray

Mike Gray

Rory Gray

Elias Torppa

Dallas Gray

Michelle Johnson

Ronald Johnson

Ronald Johnson

Shane Johnson

Jan Johnson

Laura Johnson

Waldie Johnson

Steven Johnson

Eric Johnson

Paul Johnson

Alyssa Kovacks

Kim Johnson

Tracie Kovacks

Joan Ferraro

Samantha Kovacks

Alma Haglund

Alphild Sundström

Julie Ferraro

Edwin Haglund

Alice Haglund

Douglas Stewart

Ann Hopcroft

Ellen Hopcroft

Otto Haglund

Marion Haglund

Jane Hopcroft

son Haglund

Immanuel Haglund

Mary Hopcroft

Otto Haglund

Emma Haglund

Dona Gembarski

Heather Roberts

Alexandria Haglund

Adolf Hassinen

Ann Haglund

Joseph Gembarski

Anders Haglund

William Haglund

Alice Gembarski

Ines Nordström

Herman Nordström

Vilma Nordström

Maria Hassinen

Erik Nordström

Evald Nordström

Johan Hassinen

Elis Nordström

Alexander Hassinen

Johan Hassinen

Einar Molander

Amanda Hassinen

Karin Molander

Mona Lindvall

Brita Hassinen

Maria Hassinen

Arthur Lönnqvist

Matts Hassinen

Johan Hassinen

Lena Hassinen

Anita Lönnqvist

Selma Hassinen

Ida Hassinen

Hilma Hassinen

Erik Hassinen

Hilma Hassinen

Otto Hassinen

Katarina Hagström

Brita Hassinen

Lars Hagström

Ernst Hagström

Jannike Hagström

Leander Hassinen

Anders Hassinen

Carl Hagström

Nils Hagström

Anna Riippa

Nina Hagström

Kalle Hagström

Birgitta Hagström

Ellen Notjärvi

Ida Wentjärvi

Georg Notjärvi

Anders Söderström

Johannes Söderström

Ester Söderström

Berndt Söderström

Ellen Söderström

Emma Hällis

Emma Söderström

Ellen Söderström

Estrid Söderström

Berndt Söderström

Elsa Söderström

Betty Söderström

Ida Hällis

David Broända

Ben Broända

Märta Broända

Hilda Wentjärvi

Ingrid Broända

Aivi Broända

Anders Broända

Gustaf Broända

Johan Hällis

Karl Hällis

Johan Hällis

Edit Hällis

Anna Hällis

Anna Hällis

Irene Hällis

Johan Hällis

Johan Hällis

Karin Torppa

Erik Ojala

Fanny Hällis

Karl Hällis

Maria Torppa

Edit Hällis

Edit Hällis

Matti Torppa

Fanny Hällis

Anna Hällis

Matts Hällis

Ellen Hällis

Johan Hällis

Alfred Hällis

Lars Hällis

Gösta Hällis

Gabriel Hällis

Ellen Hällis

Johan Hällis

Anna Hällis

Elis Hällis

Anna Hällis

Iris Gåsström

Ingrid Hällis

Herman Hällis

Ingrid Wennman

Anna Hassinen

Lena Hällis

Catharina Hällis

Fanny Vennman

Ingrid Hällis

Anders Hällis

Ernst Hällis

Karl Hällis

Cajsa Hällis

Anna Hällis

Georg Hällis

Gerda Hällis

Matts Hällis

Karl Hällis

Ida Notjärvi

Saga Hällis

Catarina Notjärvi

Evald Hällis

Edla Hällis

Brita Notjärvi

Elsa Hällis

Johannes Hassinen

Gustaf Notjärvi

Gerda Hällis

Lars Hassinen

Lars Hassinen

Georg Hällis

Amanda Hassinen

Johannes Tast - Slotte

Ida Hassinen

Brita Tast - Slotte

Matts Kuorikoski

Helena Riippa

Erik Kuorikoski

Abraham Kuorikoski

Anna Kuorikoski

Magdalena Riska

Magdalena Hästbacka

Hans Klubb Riska

Lovisa Riska

Lars Riska

Valborg Warg

Maria Tast

Hans Hästbacka

Johannes Riska

Pertti Palo

Gösta Brännas

Maria Hästbacka

Anna Klubb

Hans Torp

Lars Forsman

Anna Forsman

Lars Brännäs

Martti Palo

Tauno Palo

Maria Warg

Esko Salminen

Magdalena Järvilä

Erkki Warg

Jukka-Pekka Palo

Heikki Järvilä

Margareta Järvilä

Antti Järvilä

Karin Järvilä

Maria Järvilä

Matti Warg

Liisa Järvilä

Malin Järvilä

Matti Järvilä

Anna Järvilä

Erkki Järvilä

Andreas Järvilä

Henrik Järvilä

Elisabet Järvilä

Matti Järvilä

Anna Järvilä

Hanni Warg

Heikki Warg

Henrik Järvilä

Maria Järvilä

Karl Järvilä

Juho Järvilä

Maria Järvilä

Kalle Meriläinen

Ida Meriläinen

Anna Marjusaari

Keijo Hanhisalo

Abel Järvilä

Margareta Järvilä

Margareta Järvilä

Aron Järvilä

Maria Järvilä

Anna Järvilä

Lisbet Järvilä

Abraham Järvilä

Andreas Järvilä

Brita Järvilä

Karl Järvilä

Antti Järvilä

Susanna Järvilä

Abraham Järvilä

Anna Järvilä

Maria Haapala

Elisabet Järvilä

Maria Järvilä

Abraham Warg

Maria Warg

Jacob Warg

Anders Warg

Anders Warg

Anders Warg

Anna Warg

Josef Warg

Matts Warg