Peltoniemen suku
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Inkeri Ilkka

Tuomas Kalajainen

Maria Ilkka

Anna Yli-Antila

Saara Kalajainen

Elisabeth Kalajainen

Juho Ilkka

Susanna Ilkka

Juho Kalajainen

Juho Kalajainen

Anna Kalajainen

Iisak Vähä-Koivisto

Frans Ala-Lahti

Tuomas Kalajainen

Tuomas Kalajainen

Maria Kalajainen

Maria Sihtola

Liisa Ilkka

Kaisa Kalajainen

Elias Kalajainen

Maija Kalajainen

Susanna Nahkaluoma

Aune Ilkka

Liisa Kalajainen

Juha Nahkaluoma

Jacob Nahkaluoma

Johanna Ilkka

Juha Perttula

Juha Kalajainen

Matti Perttula

Mikki Kalajainen

Liisa Kalajainen

Jaakko Uppa

Margareta Sihto

Kustaa Kangasalusta S..

Valborg Kangasalusta

Susanna Harjunpää

Kaarlo Niemi

Antti Uppa

Juuse Uppa

Maria Sihtola

Anna Peura

Marget Skomakar Bergm..

Selma Tuisku

Soini Metsäranta

Elvi Metsäranta

Sirkka Laine

Susanna Torkko

Johannes Sihtola

Carl Skomakar

Kustaa Torkko

Juho Torkko

Susanna Sihtola

Tuomas Sihtola

Hendrich Sihtola

Justiina Torkko

Jacob Sihtola

Liisa Sihtola

Maria Torkko

Margaretha Sihtola

Matti Torkko

Matti Sihtola

Juho Sihtola

Matti Holkko

Jaakko Torkko

Liisa Sihtola

Johan Torkko

Heikki Sihtola

Simon Sihtola

Juho Torkko

Iisak Sihto

Serafia Torkko

Susanna Sihto

Esa Torkko

Maria Sihto

Maria Imppola

Arvo Salminen

Pentti Salminen

Eveliina Torkko

Beatha Sihto

Frans Imppola

NN Sihtola

Heikki Sihtola

Margeta Sihtola

Gabriel Sihtola

Kustaa Kamppinen

Hedwig Sihtola

Jaakko Kamppinen

Kaarle Kamppinen

Hedvig Kamppinen

Esaisa Holkko

Susanna Holkko

Matti Kamppinen

Maria Kamppinen

Erkki Rantala

Susanna Kamppinen

Heikki Rantala

Matilda Kamppinen

Tuomas Rantala

Päivi Rantala

Tuomas Reijonen

Juho Kamppinen

Erica Najmabadi

Elias Sihtola

Ida Holkko

Marianne Rantala

Lauri Rantala

Nina Najmabadi

Lisa Rantala

Katriina Hakamäki

Pekka Hakamäki

Maria Holkko

Aino Hakamäki

Jaakko Holkko

Liisa Rantala

Kustaa Holkko

Aaro Vasama

Esa Holkko

Kustaa Holkko

Heikki Hakamäki

Riikka Vasama

Tatja Holkko

Tanju Holkko

Timo Holkko

Tinja Holkko

Tino Holkko

Tuomas Holkko

Kalle Holkko

Matti Sihtola

Tiina Holkko

Eetu Koski

Tuomas Holkko

Terhi Holkko

Mika Holkko

Edla Holkko

Olga Holkko

Tapio Annala

Sofia Holkko

Tuomas Annala

Maarit Annala

Timo Annala

Salla Annala

Hanna Holkko

Lauri Annala

Eero Annala

Maria Holkko

Heta Holkko

Anneli Annala

Sari Torkko

Eemeli Puolimatka

Lauri Holkko

Lauri Holkko

Erkki Holkko

Kari Holkko

Tauno Holkko

Marja-Liisa Holkko

Juha Luoma

Aili Holkko

Reino Holkko

Hilja Latva-Mäenpää

Heikki Holkko

Justiina Holkko

Sofia Mäenpää

Hilja Latva-Mäenpää

Liisa Holkko

Heta Holkko

Susanna Holkko

Hilja Latva-Mäenpää

Maria Holkko

Ida Lång

Maija Karhu

Matti Holkko

Hilma Lång

Kustaa Holkko

Liisa Holkko

Antti Latva-Aho

Juho Lång

Tilda Lång

Jaakko Sihtola

Liisa Holkko

Susanna Holkko

Matti Latva-Aho

Amanda Lång

Heta Holkko

Susanna Holkko

Maria Latva-Aho

Juho Lång

Susanna Latva-Aho

Esa Karhu

Brita Sihtola

Justiina Latva-Aho

Susanna Holkko

Kustaa Karhu

Liisa Piuhola

Jaakko Karhu

Maria Piuhola

Iisak Piuhola

Jaakko Karhu

Liisa Karhu

Agneta Sihto

Liisa Piuhola

Maria Piuhola

Maria Karhu

Susanna Karhu

Susanna Pikku-Lemponen

Hedvig Töyli

Jaakko Mäkynen

Hanne Valtari

Johannes Karhu

Valborg Sihtola

Johanna Valtari

Liisa Karhu

Liisa Lill-Palo

Herman Hautala

Herman Luoma

Matti Luoma

Aarre Luoma

Reija Luoma

Susanna Valtari

Kreetta Pauhu

Liisa Holkko

Joona Valtari

Susanna Pauhu

Gabriel Sihtola

Gabriel Ylipoti

Liisa Pauhu

Juho Pauhu

Henriika Yliruotsala ..

Matti Sihtola

Esa Karhu

Susanna Juslin

Barthold Sihtola

Liisa Ritari

Jaakko Juslin

Maria Pauhu

Toimi Kallio

Greta Ritari

Maria Juslin

Marketta Karhu

Yrjö Kallio

Jaakko Ritari

Ida Juslin

Juho Pauhu

Johan Ritari

Simo Juslin

Juha Juslin

Senia Juslin

Olga Juslin

Jaakko Pauhu

Juho Rintamäki

Lauri Tuomirinta

Kustaa Pauhu

Johannes Nieminen

Kristiina Nieminen

Aukusti Nieminen

Johannes Hallila

Matti Sillanpää

Maria Myllymäki

Fanny Nieminen

Susanna Myllymäki

Jaakko Hallila

Antti Palomäki

Anna Myllymäki

Saima Nieminen

Lempi Nieminen

Kustaa Fält

Juho Fält

Yrjö Fält

Laura Viitala

Markku Viitala

Sofia Lilli

Iiro Viitala

Susanna Lilli

Toivo Viitala

Matti Viitala

Heli Suojanen

Maria Lilli

Elina Viitala

Suvi Suojanen

Matilda Lilli

Matti Suojanen

Maria Fält

Aliina Lilli

Susanna Fält

Hilja Lilli

Gustaava Fält

Maria Yli-Uppa

Selma Lilli

Antti Fält

Mathilda Fält

Toivo Lilli

Johan Fält

Serafia Fält

Maria Fält

Johan Fält

Jaakko Fält

Amalia Fält

Amalia Fält

Jaakko Hemminki

Alexander Fält

Liisa Hemminki

Susanna Fält

Matilta Hemminki

Antti Hemminki

Tuomas Palomäki

Iida Hemminki

Liisa Yli-Uppa

Tuomas Yli-Hemminki

Lempi Hemminki

Selma Hemminki

Johannes Myllymäki

Juho Hemminki

Sofia Myllymäki

Tuomas Hemminki

Anna Myllymäki

Matti Hemminki

Liisa Myllymäki

Johan Yli-Hemminki

Kustaa Uitto

Martinus Myllymäki

Liisa Yli-Hemminki

Jeremias Myllymäki

Maria Yli-Hemminki

Saimi Salmi

Jacob Myllymäki

Juho Uppa

Kustaa Yli-Uppa

Juho Hemminki

Helena Yli-Hemminki

Matti Myllymäki

Salomon Hemminki

Gabriel Yli-Hemminki

Susanna-Liisa Hemminki

Salomon Hemminki

Pirjo Hemminki

Eino Hemminki

Eino Hemminki

Tarja Hemminki

Maria Hemminki

Maria Myllymäki

Pentti Lahti

Wilhelm Yli-Hemminki

Hilja Hemminki

Pekka Lahti

Hilma Kallio

Katri Kallio

Kaisa Yli-Hemminki

Arvi Kallio

Maija Kallio

Maria Jaskari

Liisa Hemminki

Kerttu Kallio

Anna Myllymäki

Susanna Jaskari

Kustaa Yli-Hemminki

Maria Äärynen

Matti Äärynen

Juho Äärynen

Jussi Äärynen

Liisa Äärynen

Helge Latvala

Maria Äärynen

Lisa Havusela

Juho Kärkelä

Matti Myllymäki

Salomon Äärynen

Alli Latvala

Matti Yli-Uppa

Salomon Äärynen

Jaakko Havusela

Matti Äärynen

Matti Latvala

Kreko Havusela

Oskar Nikola

Mikko Havusela

Kustaa Äärynen

Laina Latvala

Sigrid Nikola

Jacob Havusela

Mikko Äärynen

Helvi Latvala

Sofia Heikkilä

Kaisa Äärynen

Olavo Latvala

Antti Myllymäki

Enni Latvala

Maria Latva-Heikkilä

Aaro Latvala

Maria Latva-Heikkilä

Leea Latvala

Antti Yli-Uppa

Susanna Latva-Heikkilä

Mikko Latvala

Erkki Yli-Uppa

Hedvig Latva-Heikkilä

Liisa Myllymäki

Matti Latva-Heikkilä

Matti Latva-Heikkilä

Loviisa Yli-Uppa

Magdalena Latva-Heikk..

Susanna Yli-Uppa

Justiina Yli-Uppa

Hedvig Hallila

Kaisa Myllymäki

Johan Hallila

Maria Myllymäki

Aleksanteri Hallila

Juho Myllymäki

Kaisa Myllymäki

Iisak Myllymäki

Matti Myllymäki

Matti Yli-Sihto

Jaakko Myllymäki

Elisabeth Yli-Sihto

Catarina Yli-Sihto

Matti Ilvesniemi

Anna Myllymäki

Susanna Yli-Sihto

Juho Yli-Sihto

Susanna Lampi

Maria Ilvesniemi

Maria Myllymäki

Susanna Yli-Sihto

Sameli Yli-Sihto

Sameli Ilvesniemi

Heikki Ranto

Matti Yli-Sihto

Heikki Ilvesniemi

Serafia Luhtala

Matti Ranto

Matti Luhtala

Maria Luhtala

Maria Ranto

Simo Ranto

Susanna Luhtala

Iisak Ranto

Maria Yli-Sihto

Maria Yli-Luhtala

Elisabeth Ranto

Juho Yli-Luhtala

Maria Ranto

Juho Yli-Luhtala

Matida Yli-Luhtala

Serafia Yli-Luhtala

Anna-Liisa Metiäinen

Susanna Yli-Luhtala

Esaias Yli-Sihto

Juho Metiäinen

Selma Pauhu

Johannes Ylä-Sihto

Liisa Ylä-Sihto

Johan Yli-Sihto

Matti Metiäinen

Susanna Yli-Sihto

Katariina Könni

Margdalena Yli-Sihto

Sofia Yli-Sihto

Catarina Yli-Sihto

Matti Yli-Sihto

Helena Yli-Sihto

Kaisa Yli-Sihto

Maria Yli-Sihto

Kaisa Rinta-Turja

Antti Lammi

Hedvig Saarakkala

Maths Yli-Sihto

Liisa Saarakkala

Maria Saarakkala

Mikael Ranto

Johan Saarakkala

Anna Saarakkala

Matti Ranto

Liisa Yli-Sihto

Maria Saarakkala

Susanna Saarakkala

Jaakko Ranto

Jacob Yli-Sihto

Matti Sihto

Anna Saarakkala

Matida Saarakkala

Susanna Havuinen

Susanna Ranto

Hedvig Yli-Sihto

Maria Yli-Sihto

Juho Saarakkala

Iisak Saarakkala

Elias Ranto

Elisabet Yli-Sihto

Albertiina Yli-Sihto

Kaappo Lammi

Jaakko Saarakkala

Maria Ranto

Katarina Yli-Sihto

Juho Sihto

Juho Saarakkala

Jaakko Ranto

Mikko Ranto

Maria Yli-Sihto

Anna Yli-Sihto

Verner Saarakkala

Helena Yli-Sihto

Herman Yli-Sihto

Mikko Saarakkala

Erika Bäckman

Hedvig Könni

Maria Kirkon-Kokkola

Jacob Yli-Sihto

Albertiina Bäckman

Jaakko Könni

Margalena Yli-Sihto

Matilda Bäckman

Maija Könni

Juho Bäckman

Kustaava Bäckman

Juho Yli-Könni

Iisak Bäckman

Juho Königsbäck

Marketta Könni

Sofia Bäckman

Matti Könni

Loviisa Bäckman

Maria Viitasaari

Helena Könni

Esaias Könni

Tuomas

Maria Bäckman

Maria Kivelä

Salomon Könni

Lyyti Kivelä

Susanna Bäckman

Mathilda Harju

Ulrika Könni

Maria Könni

Juho Bäckman

Elisabet Könni

Albertiina Bäckman

Samuel Königsbäck

Helena Könni

Jaakko Bäckman

Sikstus Sihtola

Anna Bäckman

Pentti Peltoniemi

Valborg Ranto

Juho Lauren

Kustaa Könni

Juho Bäckman

Juho Sihtola

Helena Bäckman

Susanna Könni

Susanna Bäckman

Jaakko Bäckman

Iida Bäckman

Juho Vähä-Kurikka

Matias Bäckman

Heikki Bäckman

Hilma Seppälä

Maria Bäckman

Lempi Seppälä

Mauritsi Bäckman

Carles Seppälä

Maria Mastomäki

Jalmer Seppälä

Linda Seppälä

Linnea Seppälä

Maria Lehtimäki

Saimi Lehtimäki

Jaakko Mastomäki

Josef Mastomäki

Seidi Lehtimäki

Hilma Lehtimäki

Matti Saari

Johanna Bäckman

Johan Saari

Nikolaus Mäenpää

Johanna Mastomäki

Lempi Saari

Niilo Mäenpää

Maria Mäenpää

Jaakko Pentinmäki

Walter Saari

Juho Mäenpää

Anna Tassi

Susanna Mastomäki

Johan Pentinmäki

Theodore Saari

Johan Rakennus

Juho Kytöniemi

Thomas Kytöniemi Väli..

Matti Kytöniemi

Salomon Rakennus

Hilda Kytöniemi

Iisak Rakennus

Maria Rakennus

IIisak Kurikka

Jakob Rakennus

Anna Isomäki

Matts Rakennus

Johan Isomäki

Matts Leppälä

Herman Rakennus

Hetviiki Kurikka

Gabriel Isomäki

Hedvig Mäki-Seilo

Samuel Rakennus

Matts Isomäki

Ulrica Mäki-Seilo

Emanuel Rakennus

Maria Isomäki

Iisak Mäki-Seilo

Hedvig Rakennus

Jaakko Perälä

Gabriel Mäki-Seilo

Samuel Rakennus

Daniel Perälä

Maja Mäki-Seilo

Adolfiina Rakennus

Taneli Perälä

Samuel Laulaja

Maria Mäki-Seilo

Katarina Rakennus

Anna Perälä

Mikaeli Rakennus

Jacob Tassi

Margaretha Perälä

Juho Tassi

Samuel Rinta-Kakkuri

Samuel Rinta-Kakkuri

Susanna Kakkuri

Iisak Mieto

Susanna Kahila

Iisak Kahila

Heta Kahila

Juha Hällberg

Susanna Hällberg

Samuel Hällberg

Jaakko Tassi

Susanna Yli-Luopa

Maria Hällberg

Lenni Karjala

Justina Hallberg

Susanna Hallberg

Laimi Karjala

Jaakko Hällberg

Justina Hallberg

Feliks Karjala

Samuel Helberg

Hedvig Hällberg

Aili Karjala

Kaapriel Hällberg

Samuel Hallberg

Tyyne Karjala

Johannes Yli-Luopa

Iisak Haalberg

Saimi Karjala

IIisak Yli-Luopa

Justina Yli-Luopa

Iisak Yli-Luopa

Samuel Yli-Luopa

Kaapriel Yli-Luopa

Maria Tassi

Jacob Yli-Luopa Käkelä

Samuel Yli-Luopa

Seraphia Yli-Luopa Kä..

Abel Latva-Luopa

Hedvig Latva-Luopa

Sameli Tassi

Johan Yli-Luopa

Albertina Latva-Luopa

Kaappo Latva-Luopa

Israel Rinta-Tassi

Ulrica Latva-Luopa

Niels Tassi

Hedvig Tassi

Kaappo Rita-Luopa

Maria Latva-Luopa

Iisak Tassi

Daniel Yli-Luopa

Susanna Latva-Luopa

Daniel Tassi

Susanna Possola

Herman Yli-Luopa

Amalia

Thomas Tassi

Hedvig Lohikoski

Urho Lohikoski

Maria Yli-Luopa

Katariina Latva-Luopa

Elisabet Tassi

Henric Tassi

Juho Lohikoski

Veikko Lohikoski

Iisak Latva-Luopa

Eric Tassi

Iisak Lohikoski

Aapeli Latva-Luopa

Jenny Harri

Matti Levula

Jacob Tassi

Hilja Harri

Kreetta-Liisa Levula

Edla Lohikoski

Eetla Harri

Iisak Lohikoski

Jussi Harri

Hedvig Yli-Reinikka

Jukka Tassi

Matti Lohikoski

Saimi Harri

Maria Possola

Matti Tassi

Hedvig Mäki-Tassi

Maria Lohikoski

Samuel Levula

Hilda Lohikoski

Antti Rinta-Paavola

Antti Rinta-Paavola

Matti Rinta-Paavola

Toivo Rinta-Paavola

Anna Levula

Yrjö Rinta-Paavola

Iisak Levula

Maria Ikola

Matti Ikola

Juho Ikola

Margeta Possola

Susanna Ikola

Beata Tassi

Maria Huhtala

Liisa Ikola

Eric Tassi

Tuomas Ikola

Iisak Tassi

Iisak Latvala

Iisak Tassi

Jaakko Tassi

Heikki Ikola

Tuomas Tassi

Margareta Latvala

Jaakko Aho

Heta Ikola

Joonas Koskela

Matti Possola

Johannes Aho

Helvi Aho

Hedvig Latvala

Heikki Kanto

Lempi Hietikko

Tuomas Aho

Iisak Aho

Anna Latvala

Juho Heikkilä

Mikko Possola

Salomon Latvala

Hedda Heikkilä

Helga Leppälä

Heikki Latvala

Maija Heikkilä

Henrik Leppälä

Anna Possola

Katariina Heikkilä

Laimi Leppälä

Juho Possola

Susanna Heikkilä

Maria Leppälä

Jaakko Possola

Jaakko Possola

Albinus Heikkilä

Lempi Leppälä

Sameli Possola

Johan Vaaranmaa

Saimi Vaaranmaa

Karin Possola

Liisa Possola

Alfred Vaaranmaa

Hedvig Vaaranmaa

Susanna Ala-Suomula

Maria Vaaranmaa

Simo Possola

Juho Ala-Suomula

Juho Vaaranmaa

Susanna Possola

Susanna Pakkala

Maria Ala-Suomula

Iisak Vaaranmaa

Heta Ala-Suomula

Kaarlo Vaaranmaa

Matti Possola

Maria Pakkala

Juho Possola

Amanda Vaaranmaa

Maria Possola

Heikki Possola

Iisak Possola

Amanda Pakkala

Aina Vaaranmaa

Jaakko Possola

Susanna Possola

Hilma Pakkala

Maria Pakkala

Juho Possola

Maria Pakkala

Jaakko Pakkala

Jaakko Possola

Susanna Possola

Juho Pakkala

Antti Possola

Juho Pakkala

Maria Possola

Susanna Pakkala

Susanna Possola

Liisa Possola

Marketta Possola

Toivo Pakkala

Margareta Possola

Antti Pakkala

Lauri Pakkala

Riitta Pakkala

Maria Havusela

Aino Mäenpää

Maria Pakkala

Maria Mäenpää

Juho Possola

Johan Varpula

Sanni Mäenpää

Alpertiina Possola

Susanna Posso

Sakarian Varpula

Maria Possola

Marketta Pakkala

Maija

Martti Possola

Juho Pakkala

Jaakob

Leena Pakkala

Leena

Maria Pakkala

Salomon Pakkala

Juho Pakkala

Helena Pakkala

Herman Keski-Panttila

Maria Keski-Panttila

Samuel Keski-Panttila

Kaisa Keski-Panttila

Herman Harju-Piirto

Kaisa Ala-Äijälä

Juho Keski-Panttila

Mikko Harju-Piirto

Maria Ala-Äijälä

Maria Keski-Panttila

Maria Harju-Piirto

Serafia Keski-Panttila

Susanna Harju-Piirto

Matti Keski-Panttila

Antti Harju-Piirto

Hedvig Keski-Panttila

Hedvig Harju-Piirto

Susanna Keski-Panttila

Iivari Harju-Piirto

Sameli Harju-Piirto

Antti Harju-Piirto

Juha Harju-Piirto

Selma Harju-Piirto

Maria Mäki-Rahko

Loviisa Plosila

Herman Rahko

Joeli Plosila

Briitta Rahkola

Katariina Mäki-Rahko

Anna Plosila

Matti Rahkola

Mikko Mäki-Rahko

Katariina Mäki-Rahko

Margareta Plosila

Iisak Plosila

Mikko Mäki-Rahko

Iisak Plosila

Jaakko Plosila

Matti Mäki-Rahko

Susanna Plosila

Justiina Plosila

Lovisa Mäki-Rahko

Antti Plosila

Maria Plosila

Anna Plosila

Elida Plosila

Susanna Plosila

Frans Ala-Lahti

Herman Rahko

Hedvig Plosila

Susanna Ala-Äijälä

Helena Plosila

Matti Ala-Äijälä

Serafia Plosila

Juho Ala-Äijälä

Jaakko Plosila

Maija-Liisa Plosila

Hermanni Plosila

Juho Plosila

Maria Ala-Krekola

Heikki Possola

Salomon Ala-Krekola

Jaakko Possola

Iisak Ala-Krekola

Maija Ranseli

Helena Ala-Krekola

Liisa Ranseli

Jacob Ala-Krekola

Salomon Ranseli

Stiina Ranseli

Carl Ala-Krekola

Jaakko Ranseli

Matti Rahkola

Matti Ranseli

Kreetta-Liisa Iso-Kor..

Lyyli Paulaharju

Liisa Harju

Loviisa Iso-Korpi

Liisa Rahkola

Loviisa Iso-Korpi

Matti Luoma

Iisak Kariluoma

Aarno Kariluoma

Simo Seppi

Susanna Aho-Nikkola

Liisa Seppi

Antti Aho-Nikkola

Jaakko Rahkola

Mikko Seppi

Maija Aho-Nikkola

Mikko Rahkola

Johannes Rahkola

Justiina Seppi

Antti Aho-Nikkola

Marcetha Rahkola

Iisak Seppi

Mikko Aho-Nikkola

Susanna Rahkola

Maria Seppi

Anna Aho-Nikkola

Anna Mäkynen

Priitta Sihtola

Simo Kissaniemi

Juho Aho-Nikkola

Brita Kissaniemi

Maija Aho-Nikkola

Simo Rahkola

Erkki Kissaniemi

Matti Aho-Nikkola

Anna Kissaniemi

Jaakko Aho-Nikkola

Aina Mäenpää

Eero Rauhala

Venla Kissaniemi

Nikolaus Aho-Nikkola

Hellä Mäenpää

Kaisa Mäkynen

Jaakko Kissaniemi

Aleksandra Aho-Nikkola

Sameli Mäenpää

Iisak Kissaniemi

Antti Mäenpää

Antti Mäenpää

Justiina Seppi-Kokko

Juho Kissaniemi

Iisak Mäenpää

Mikko Pietilä

Johannes Mäenpää

Iisak Mäkynen

Liisa Kissaniemi

Hulda Mäenpää

Justiina Kissaniemi

Sofia Ojala

Kristiina Kissaniemi

Hilja Ojala

Maria Kissaniemi

Maria Mäkynen

Salomo Ojala

Iisak Kissaniemi

Johannes Ojala

Antti Mäkynen

Vilhelmiina Kissaniemi

Matti Ojala

Amanda Lähdesoja

Anna Lähdesoja

Aini Lähdesoja

Anna Mäkynen

Sameli Mäkynen

Alma Lähdesoja

Sofia Mäkynen

Sulho Lähdesoja

Juho Mäkynen

Saimi Lähdesoja

Susanna Mäkynen

Elisabet Västilä

Samuel Mäkynen

Siiri Mäkinen

Helena Västilä

Jaakko Mäkynen

Johan Västilä

Brita Västilä

Johannes Mäkynen

Iisak Västilä

Maria Ala-Harja

Liisa Mäkynen

Juho Västilä

Juho Mäkynen

Albertiina Västilä

Iisak Mäkynen

Samuel Västilä

Sylvi Mäkynen

Hedvig Västilä

Aliina Mäkynen

Johan Västilä

Alfred Mäkynen

Elias Ala-Harja

Matti Mäkynen

Susanna Mäkinen

Otto Mäkynen

Maria Mäkinen

Maija Lahti

Juho Mäkinen

Selma Mäkinen

Jaakko Mäkinen

Maria Hakala

Sephanus Västilä

Selma Hakala

Susanna Lahti

Abraham Västilä

Martta Hakala

Maria Mäkynen

Henrik Västilä

Martti Hakala

Maria Mansijn

Susanna Västilä

Maija Risku

Anna Lahti

Pietari Västi

Susanna Risku

Antti Lahti

Iisak Västilä

Iisak Lahti

Anna Västilä

Juha Lahti

Selma Kivimäki

Elisabeth Roos

Sameli Lahti

Maria Kivimäki

Michael Roos

Mikael Raskula

Antti Kasari

Antti Kivimäki

Brigitta Roos

Susanna Kivimäki

Christina Roos

Alma Kivimäki

Maria Kasari

Aili Kytömäki

Kaarlo Kasari

Juho Kasari

Matti Mäkynen

Aliina Kasari

John Forssell

Susanna Kasari

Elias Ala-Kauppila

Sofia Kasari

Juho Västi

Kaarlo Kasari

Antti Ala-Hannuksela

Jaakko Ala-Kauppila

Susanna Ala-Kauppila

Liisa Ala-Kauppila

Susanna Yli-Anttila

Elias Västilä

Juho Yli-Kokko

Maria Yli-Kokko

Kaarlo Yli-Kokko

Susanna Yli-Kokko

Jaakko Raskula

Michael Yli-Kokko

Maria Hannuksela

Maria Yli-Kokko

Jaakko Renko

Liisa Yli-Kokko

Johannes Renko

Jaakko Yli-Kokko

Mathias Renko

Iisak Ojanperä

Susanna Ojanperä

Jaakko Ojanperä

Samuel Renko

Maria Ojanperä

Iisak Renko

Liisa Ojanperä

Maria Renko

Kaisa Ojanperä

Juha Renko

Ulriika Ojanperä

Heikki Renko

Valborg Renko

Helena Ojanperä

Salomon Kulmala

Jaakko Renko

Susanna Renko

Anna Ojanperä

Jonas Kulmala

Yrjö Alanen

Elisabeth Renko

Serafia Ojanperä

Hedvig Kulmala

Wilhelm Alanen

Hilda Alanen

Heikki Renko

Iisak Ojanperä

Liisa Raskula

Anna Marjamäki

Lempi Alanen

Helena Renko

Hermanni Ojanperä

Matti Erkkilä

Simo Marjamäki

Jaakko Renko

Mikkel Erkkilä

Maria Erkkilä

Johan Marjamäki

Mathias Renko

Samuel Marjamäki

Anna Marjamäki

Ilmari Marjamäki

August Erkkilä

Anna Marjamäki

Herman Erkkilä

Brita Raskula

Anna Marjamäki

Samuel Erkkilä

Liisa Raskula

Anna Marjamäki

Salomon Erkkilä

Hedvig Erkkilä

Liisa Havuinen

Maria Raskula

Juho Hulkko

Beata Erkkilä

Joonas Erkkilä

Jaakko Raskula

Hilja Sivula

Juha Raskula

Iisak Hulkko

Helena Sivula

Matti Renko

Samuel Sivula

Salomoni Sivula

Iisak Rajala

Anna Rajala

Simon Erkkilä

Anna Raskula

Helena Erkkilä

Matti Rajala

Johannes Rajala

Oskari Rajala

Matti Rajala

Sameli Sivula

Laimi Keski-Kasari

Samuel Sivula

Amanda Sivula

Iisak Sivula

Iisak Erkkilä

Eino Sivula

Salomon Kulmala

Mikko Autio

Matti Erkkilä

Maria Renko

Hermanni Tekoniemi

Nestori Hautaluoma

Herman Jyläskoski

Maija Jyläskoski

Tyyne Hietikko

Sofia Jyläskoski

Herman Kannonlahti

Hilda Hietikko

Sofia Mandila

Salomon Erkkilä

Salomon Jyläskoski

Matts Kannonlahti

Iisak Hietikko

Susanna Renko

Anna

Samuel Kannonlahti

Samuel Jyläskoski

Maria Kannonlahti

Juha Raskula

Hilma Kannonlahti

Salomon Mannila

Iisak Mannila

Maria Iso-Aho

Hedvig Erkkilä

Maria Simola

Henrik Renko

Iisak Erkkilä

Hedvig Erkkilä

Matti Erkkilä

Matti Erkkilä

Maija Erkkilä

Samuel Erkkilä

Mikkel Erkkilä

Iisak Erkkilä Autio

Juha Erkkilä

Jacob Erkkilä

Hetviikki Erkkilä

Mathias Erkkilä

Valborg Renko

Heikki Vuoriluoma

Axel Erkkilä

Kaisa Vuoriluoma

Matti Vuoriluoma

Helena Viitasaari

Maria Vuoriluoma

Juho Mäenpää

Helena Vuoriluoma

Heikki Mäenpää

Liisa Renko

Susanna Vuoriluoma

Julia Mäenpää

Matti Mäenpää

Maria Teppo

Erkki Mäenpää

Kaappo Mäenpää

Juho Mäenpää

Valborg Raskula

Verner Mäenpää

Iisak Raskula

Arvo Mäenpää

Leena Raskula

Nikolai Mäenpää

Kaisa Renko

Matti Raskula

Toivo Mäenpää

Liisa Raskula

Erkki Teppo

Maria Kalliomäki

Susanna Raskula

Maria Teppo

Eino Kalliomäki

Vilhelmiina Teppo

Kaappo Mäenpää

Roosa Teppo

Kaisa Mäenpää

Maria Vuoriluoma

Matias Teppo

Antti Mäenpää

Susanna Mäenpää

Matti Vuoriluoma

Hilja Teppo

Maria Mäenpää

Sofia Vuoriluoma

Heikki Teppo

Matti Mäenpää

Maija Välimaa

Helmi Teppo

Matti Pyylampi

Heikki Pyylampi

Valborg Mäenpää

Sofia Pyylampi

Hetviiki Luopajärvi

Juha Renko

Juho Pyylampi

Iisak Luopajärvi

Maija Luopajärvi

Kaisa Luopajärvi

Brita Latva-Savunen

Ulla Luopajärvi

Iisak Latva-Savunen

Jaakko Luopajärvi

Jaakko Savunen

Juho Luopajärvi

Maija Luopajärvi

Elias Luopajärvi

Leena Luopajärvi

Susanna Luopajärvi

Adolfiina Luopajärvi

Maria Latva-Savunen

Simo Renko

Kustaava Luopajärvi

Iisak Luopajärvi

Mikko Luopajärvi

Hetviiki Luopajärvi

Leena Luopajärvi

Tuomas Luopajärvi

Leena Latva-Savunen

Jaakko Luopajärvi

Maija Luopajärvi

Ulla Luopajärvi

Juho Luopajärvi

Maija Luopajärvi

Iisak Hautala

Iisak Hauta-Koskela

Jaakko Lippineva

Mikkeli Renko

Hilma Hautala

Iisak Latva-Savunen

Jaakko Hautala

Maija Hautala

Iisak Hautala

Juho Hautala

Edla Hautala

Susanna Latva-Pirilä

Liisa Latva-Pirilä

Tuomas Latva-Pirilä

Juho Latva-Pirilä

Matti Latva-Pirilä

Saima Latva-Pirilä

Maria Vesterberg

Juho Latva-Pirilä

Aino Latva-Pirilä

Salomon Pirilä

Maija Latva-Pirilä

Maria Kalliokoski

Helena Renko

Juho Latva-Pirilä

Vieno Kalliokoski

Hilda Latva-Pirilä

Jaakko Pasto

Erkki Kalliokoski

Pekka Jylhä

Kaappo Lehmälampi

Erkki Pasto

Maila Kalliokoski

Päivi Jylhä

Helena Vesterberg

Juha Lehmälampi

Vieno Pasto

Ritva Kalliokoski

Veli Jylhä

Hedvig Maijala

Vesa Jylhä

Samuel Maijala

Iisak Maijala

Ulla Jylhä

Hedvig Maijala

Raimo Kalliokoski

Markku Kalliokoski

Juho Maijala

Tapio Kalliokoski

Amanda Maijala

Iisak Maijala

Liisa Latva-Savunen

Liisa Maijala

Anna Vesterberg

Albin Maijala

Iisak Maijala

Iisak Maijala

Aleksi Maijala

Johan Vesterberg

Hilja Maijala

Lahja Maijala

Aleksi Maijala

Valde Lautamäki

Iisak Vesterberg

Maria Vesterberg

Signe Ranta

Kaisa Vesterberg

Maria Haapala

Elisabeth Viljanmaa

Susanna Vesterberg

Johannes Viljanmaa

Matti Viljanmaa

Hedvig Viljanmaa

Emilia Viljanmaa

Helga Kuja-Penttilä

Juho Viljanmaa

Matti Kuja-Penttilä

Roosa Viljanmaa

Jaakko Kuja-Penttilä

Kaisa Yli-Jouppila

Aune Kuja-Penttilä

Hermanni Jouppila

Johannes Kuja-Penttilä

Matti Jouppila

Jaakko Yli-Jouppila

Frans Kuja-Penttilä

Eeli Piirto

Kaisa Latva-Savunen

Helena Jouppila

Matti Yli-Jouppila

Matti Yli-Jouppila

Iisak Piirto

Jaakko Jouppila

Akseli Uusi-Jouppila

Hilda Piirto

Susanna

Leena Latva-Savunen

Antti Tuominiemi

Aina

Aini Piirto

Hedvig Skyttä

Anna Ala-Kurikka

Hedvig Rinta-Laulaja

Iisak Piirto

Eero Piirto

Verner Piirto

Anna Torkko

Kreetta Rinta-Laulaja

Maria Piirto

Eero Piirto

Lempi Piirto

Margareta Torkko

Anna Skyttä

Hedvig Piirto

Eino Piirto

Iisak Rinta-Torkko

Elma Piirto

Jorma Laulaja

Margareta Skyttä

Samuel Laulaja

Johannes Torkkola

Iisak Rinta-Laulaja

Maria Rinta-Torkko

Iisak Laulaja

Eljas Laulaja

Hetviikki Käyrä

Samuel Torkko

Eino Laulaja

Matti Runsas

Susanna Käyrä

Antti Torkko

Linne Laulaja

Samuel Käyrä

Sabina Käyrä

Magnus Käyrä

Jacob Myllykoski

Samuel Koskilammi

Susanna Skyttä

Ulla Käyrä

Maija Havusela

Jacob Skyttä

Iisak Koskilammi

Iisak Käyrä

Jaakko Havuinen

Valborg Havuinen

Jaakko Koskilammi

Maija Käyrä

Jaakko Havuinen

Ulrika Koskilammi

Alpertiina Käyrä

Johan Koskilammi

Samuel Yli-Säntti

Albertina Koskilammi

Anna Yli-Säntti

Maria Iso-Kurikka Myl..

Jaakko Yli-Säntti

Salomon Koskilammi

Iiskki Yli-Säntti

Valborg Skyttä

Maija Yli-Säntti

Liisa Östermark

Matti Östermark

Ulrika Östermark

Aaprami Östermark

Heikki Homi

Iisakki Homi

Justiina Karjanmaa

Hedvig Madesjärvi

Tuomas Nederberg

Anna Nederberg

Antti Nederberg

Juho Nederberg

Susanna Vappula

Liisa Nederberg

Liisa Nederberg

Maria Nederberg

Susanna Nederberg

Matti Vappula

Jaakko Nederberg

Maria Nederberg

Susanna Nederberg

Anna Nederberg

Martti Vappula

Sofia Nederberg

Jaakko Nederberg

Liisa Vappula

Jaakko Vappula

Maria Vappula

Juho Vappula

Valpuri Vappula

Anna Sprättä

Antti Vappula

Liisa Vappula

Mikko Vappula

Maria Vappula

Juho Vappula

Juho Vappula

Jaakko Vappula

Martinus Vappula

Juho Vappula

Juho Öö

Anna Vappula

Maria Öö

Juho Vappula

Simo Vappula

Liisa Vappula

Jaakko Öö

Matti Eskola

Jaakko Vappula

Susanna Vappula

Juho Eskola

Susanna Vappula

Helena Vappula

Liisa Vappula

Anna Vappula

Selma Setula

Mari Lehtonen

Iisak Vappula

Herman Setula

Juho Lammi

Tapani Lehtonen

Esteri Setula

Olavi Lehtonen

Ville-Pekka Lehtonen

Susanna Vappula

Ari Lehtonen

Jaakko Korpi

Lempi Korpi

Erik Vappula

Liisa Vappula

Veikko Lehtonen

Kaija Lehtonen

Maria Vappula

Marko Myntti

Liisa Trondi

Aune Korpi

Anni Nyppeli

Timo Myntti

Paula Virtanen

Kati Myntti

Juho Virtanen

Eeli Korpi

Tuomas Vappula

Sami Myntti

Eeli Korpi

Toivo Korpi

Sointu Korpi

Suvi Myntti

Elina Lahtinen

Pasi Myntti

Liisa Tankka

Elina Saarnio

Lyydia Lahtinen

Anna-Maija Helpinen

Mirja Uusitalo

Iris Saarnio

Juho Tankka

Juho Tankka

Juho Tankka

Vappu Helpinen

Yrjö Vappula

Yrjö Tankka

Elias Thureson

Iisak Tankka

Jaakko Tankka

Sirkka Uusitalo

Vesa Thureson

Liisa Vappula

Jaakko Tankka

Hellen Tankka

Milja Thureson

Iisak Vappula

Sami Antikainen

Sirpa Juvonen

Liisa Jukkara

Raili Uusitalo

Tatu Antikainen

Jarmo Juvonen

Maria Jukkara

Jaakko Jukkara

Jaakko Tarkkanen

Albert Tarkkanen

Anna Jukkara

Iida Tarkkanen

Jaakko Jukkara

Toini Tarkkanen

Susanna Jukkara

Mikko Jukkara

Kerttu Jukkara

Kalle Tarkkanen

Kalle Jukkara

Saima Tarkkanen

Daavid Tarkkanen

Ilmari Tarkkanen

Elise Tarkkanen

Jaakko Jukkara

Anna Sorvari

Eliina Nikko

Maria Tontti

Anna Jukkara

Mikko Tontti

Jaakko Saarinen

Juho Jukkara

Susanna Saarinen

Juho Homi

Serafia Saarinen

Susanna Jukkara

Kalle Saarinen

Simo Jukkara

Viljam Saarinen

Lilja Saarinen

Aarne Kalliola

Jaakko Jukkara

Jaakko Myntti

Väinö Kalliola

Juho Jukkara

Maria Myntti

Aune Salo

Juho Myntti

Eino Salo

Maria Jukkara

Mikki Myntti

Elli Salo

Otto Kallio

Lyydia Kallio

Aina Kallio

Jaakko Mänttä

Juho Mänttä

Tuomas Jukkara

Jaakko Jukkara

Artturi Mänttä

Jaakko Jukkara

Elma Mänttä

Herman Jukkara

Kalle Jukkara

Laina Laihonen

Raine Pispa

Reino Pispa

Markku Pispa

Jaakko Anttila

Lyyli Anttila

Mirka Pispa

Mikko Anttila

Raili Pispa

Harri Pihlajamäki

Jaakko Anttila

Anne-Maarit Mahlamäki

Minttu Kahelin

Liisa Anttila

Vilho Mahlamäki

Erkki Mahlamäki

Mikko Mahlamäki

Rami Mahlamäki

Kerttu Jouppila

Henna Mahlamäki

Liisa Mänttä

Paavo Jouppila

Susanna Myntti

Jenni Myntti

Maria Anttila

Eila Jouppila

Jaakko Myntti

Jorma Jouppila

Kalle Anttila

Tuomas Loukko

Vilho Mahlamäki

Juho Anttila

Edla Oksanen

Laila Oja

Maria Oksanen

Helvi Tervonen

Eliina Oksanen

Eetu-Matti Moisio

Helen Tervonen

Harri Moisio

Henna Moisio

Helli Oksanen

Susanna Eskola

Tatu Moisio

Arto Moisio

Teemu Moisio

Lea Smeds

Seija Oksanen

Sanna Perkiö

Ulla Smeds

Jaakko Mänttä

Jani Perkiö

Vaili Oksanen

Tuija Oksanen

Rainer Eskilsson

Toivo Oksanen

Elli Oksanen

Yvonne Eskilsson

Irene Eskilsson

Camilla Granlund

Matilda Kauppi

Sari Oksanen

Maria Jukkara

Onni Oksanen

Kati Oksanen

Matti Jukkara

Ari Oksanen

Katja Koskiniemi

Kaisu Oksanen

Kirsi Koskiniemi

Gregory Oksanen

Vilho Oksanen

Ray Oksanen

Susanna Mänttä

Shanon Oksanen

Risto Oksanen

Mauno Oksanen

Merja Kivistö

Mirja Oksanen

Satu Kivistö

Keijo Oksanen

Tomi Oksanen

Eemeli Oksanen

Matts Säfström

Eila Oksanen

Peter Säfström

Maria Kauppi

Maria Mullo

Veikko Parkkari

Maria Kauppi

Susanna Lehtihuhta

Mari Lehtonen

Juho Laitinen

Liisa Marttila

Eija Vestermark

Ville-Pekka Lehtonen

Iida Laitinen

Aulis Vestermark

Timo Vestermark

Emilia Suksi

Serafiina Uusitalo

Teemu Svens

NN Takku

Anna Mänttä

Aino Vestermark

Kaj Svens

Ella Svens

Mikko Takku

Jaakko Takku

Iisak Uusitalo

Pirkko Lammi

Tuomas Marttila

Senni Uusitalo

Lasse Lammi

Aino Uusitalo

Jari Lammi

Airi Uusitalo

Sami Loppi

Maria Takku

Päivi Uusitalo

Frans Uusitalo

Suvi Loppi

Susanna Jukkara

Unto Uusitalo

Tarja Uusitalo

Jaakko Takku

Juho Takku

Tuomas Rinta

Pia Uusitalo

Maria Takku

Jaakko Filla

Juhani Uusitalo

Juha Uusitalo

Jaakko Takku

Susanna Myllymäki

Matti Takku

Jaakko Myllymäki

Brita Jukkara

Tuomas Takku

Juho Takku

Juho Filla

Tuomas Takku

Tuomas Filla

Maria Jukkara

Matti Jukkara

Liisa Jukkara

Susanna Jukkara

Iisak Jukkara

Anna Jukkara

Liiisa Puoteli

Maria Erkkilä

Jaakko Lalli

Pentti Lalli

Juho Puoteli

Susanna Puoteli

Sami Tammiola

Oiva Tammiola

Erkki Tammiola

Matti Jukkara

Anna Jukkara

Susanna Lall

Juho Lalli

Micke Tammiola

Aimo Tammiola

Marjo-Riitta Tammiola

Katja Mattila

Impi Lalli

Irja Tammiola

Pentti Salminen

Teemu Tapio

Marjo Harjunpää

Tiina Tapio

Sirkka Tammiola

Atte Penttala

Tarja Harjunpää

Eeti Penttala

Markku Jussila

Saila Jussila

Juho Plusu

Senja Luoma

Paavo Jussila

Sakari Jussila

Maria Plusu

Toivo Torkko

Leena Jussila

Liisa Plusu

Signe Härö

Sanna Vanhala

Juho Keltaniemi

Toivo Vanhala

Markku Vanhala

Aini Finni

Tapio Vanhala

Emma Vanhala

Eino Vanhala

Mikko Rinnasto

Maria Harri

Rakel Nurmi

Aune Finni

Markku Rinnasto

Veikko Nurmi

Aulis Rinnasto

Susanna Rinnasto

Susanna Plusu

Iida Rinnasto

Vilhelmiina Plusu

Pauli Rinnasto

Hannes Siltala

Soile Rinnasto

Hilma Plusu

Heini Siltala

Marika Rinnasto

Sulo Finni

Antti Rinnasto

Markus Rinnasto

Timo Rinnasto

Juha Rinnasto

Ahti Rinnasto

Anne Rinnasto

Juho Harri

Touko Pusa

Hannu Pusa

Irma Pusa

Heli Leskinen

Paula Pusa

Juho Harri

Elina Ritala

Päivi Pusa

Antti Ritala

Kaija Pusa

Johanna Ritala

Helvi Valtari

Maria Ritala

Sakari Mattila

Marja Pusa

Riikka Mattila

Maria Valtari

Väinö Valtari

Eero Fabrin

Liisa Harri

Jaakko Valtari

Toivo Valtari

Sari Pusa

Lauri Fabrin

Viljo Valtari

Mikko Fabrin

Mikko Harri

Juha Nissilä

Jaana Valtari

Inka Rekonen

Veikko Valtari

Markku Valtari

Mikko Nissilä

Bertta Niemelä

Jani Valtari

Jaakko Harri

Tauno Valtari

Liisa Nissilä

Tuomas Filla

Kerttu Valtari

Marja-Liisa Mäenpää

Maija Nenonen

Mikko Harri

Maria Nissilä

Väinö Filla

Jaakko Harri

Jaakko Nissilä

Aune Filla

Brita Harri

Juho Nissilä

Mikko Harri

Kaarle Nissilä

Simo Harri

Jaakko Talso

Liisa Kruutari

Iisak Talso

Anna Setula

Maria Kruutari

Sanna Setula

Jaakko Setula

Hilma Rautamäki

Jaakko Harri

Kustaa Rautamäki

Juho Rautamäki

Vilho Rautamäki

Juho Rautamäki

Minna Rautamäki

Niilo Rautamäki

Aili Rautamäki

Yrjö Rautamäki

Jaakko Rautamäki

Lilja Rautamäki

Tuomas Filla

Mikko Harri

Susanna Harri

Aarne Rautamäki

Väinö Filla

Juho Harri

Susanna Myllymäki

Aune Filla

Liisa Harri

Brita Harri

Jaakko Myllymäki

Lapsi Filla

Simo Harri

Anna Tuori

Toivo Filla

Samuel Harri

Matti Harri

Antti Harri

Maria Tuori

Taimi Filla

Matti Harri

Mikko Harri

Vieno Filla

Maria Harri

Juho Filla

Rauha Filla

Jarmo Rinta-Jouppi

Juho Rinta-Jouppi

Brita Harri

Jaakko Myllymäki

Sylvi Filla

Rauno Rinta-Jouppi

Pauliina Rinta-Jouppi

Brita Harri

Tuomas Filla

Toivo Filla

Ari Rinta-Jouppi

Tarleena Rinta-Jouppi

Juho Myllymäki

Susanna Myllymäki

Katariina Rinta-Jouppi

Maria Myllymäki

Jaakko Myllymäki

Jaakko Myllymäki

Serafia Myllymäki

Hilma Myllymäki

Aina Myllymäki

Susanna Heikkilä

Maria Heikkilä

Johanna Heikkilä

Sandra Heikkilä

Juho Harri

Tuomas Heikkilä

Maria Loukko

Liisa Harri

Hugo Heikkilä

Liisa Loukko

Impi Heikkilä

Yrjö Heikkilä

Jenny Heikkilä

Väinö Heikkilä

Maria Harri

Signe Heikkilä

Niilo Heikkilä

Hilja Holm

Maria Holm

Jaakko Holm

Juho Holm

Anna Harri

Juho Viljanen

Jaakko Holm

Maria Vähä-Sauso

Elina Viljanen

Maria Holm

Mikko Vähä-Sauso

Liisa Vähä-Sauso

Susanna Vähä-Sauso

Juho Mäenpää

Susanna Kavander

Elma Kavander

Maria Kavander

Hulda Kavander

Anna Vähä-Sauso

Juho Kavander

Saima Kavander

Fanny Rintala

Maria Kavander

Iisak Vähä-Sauso

Iisak Kavander

Hilja Kavander

Liisa Vaali

Teofilus Kavander

Jaakko Kavander

Leo Kavander

Aurelia Kavander

Teodor Kavander

Juho Filla

Juho Filla

Karin Manner

Juho Vaali

Yrjö Manner

Eino Lehtonen

Susanna Filla

Kaarlo Lehtonen

Jaakko Filla

Liisa Vähä-Sauso

Iisak Filla

Kaarle Filla

Maria Vaali

Lea Manner

Harri Peterzens

Edvard Filla

Martti Manner

Maija Manner

Eliel Filla

Marjut Eskelä

Jaakko Filla

Allan Eskelä

Taina Eskelä

Vesa Eskelä

Matti Eskelä

Jorma Latvala

Frans Eskelä

Jouko Latvala

Anna Vaali

Juho Eskelä

Mirjam Eskelä

Marketta Latvala

Juho Vaali

Yrjö Eskelä

Katri Eskelä

Martti Latvala

Donna Trasti

Jaakko Vaali

Juho Vaali

Mary Trasti

Monika Latvala

John Trasti

Justin Trasti

Mikko Vaali

John Trasti

Donald Trasti

Maria Vaali

Simo Trasti

Scott Trasti

Liisa Vaali

Jaakko Trasti

Swande Trasti

Philip Trasti

Juho Vaali

Mikko Trasti

Eric Trasti

Mikko Vaali

Maria Trasti

William Trasti

Richard Trasti

Susanna Vaali

Eliina Trasti

Mikko Trasti

Anna Vaali

Ulrika Vaali

Johannes Trasti

Simo Trasti

Elviira Trasti

Liisa Trasti

Eskel Panula

Maria Harri

Lyydia Trasti

Antti Lammi

Kalle Trasti

Antti Lammi

Juha Vaali

Minna Vaali

Mikko Vaali

Kaarle Vaali

Pia Bengs

Hillevi Jokela

Tuomas Vaali

Eino Vaali

Aune Tronti

Kim Bengs

Mimmi Vaali

Aina Tronti

Tuija Jokela

Auni-Marja Lehtinen

Tuomas Vaali

Terho Tronti

Janica Jokela

Aarno Jokela

Toivo Vaali

Sinikka Vaali

Milja Jokela

Tuomas Vaali

Toivo Vanhala

Rami Tamminen

Eino Vanhala

Heli Jokela

Eino Vanhala

Toni Tamminen

Tero Jokela

Jiro Jokela

Sami Ekola

Serafia Vaali

Kirsi Vanhala

Piia Ekola

Kauko Vanhala

Serafia Vaali

Juho Vaali

Toivo Vanhala

Jari Vanhala

Jani Ekola

Risto Vanhala

Tyyne Vanhala

Kari Vanhala

Tuomas Vanhala

Anni Ala-Soini

Helmi Vanhala

Urpo Vanhala

Nelli Vanhala

Raili Ala-Soini

Asko Hakkari

Brita Vaali

Juho Hakkari

Frans Hakkari

Sisko Hakkari

Kerttu Pukkila

Helga Pukkila

Marko Pukkila

Taisto Pukkila

Elli Pukkila

Miska Pukkila

Valde Knooka

Elina Pukkila

Tarmo Pukkila

Jaakko Pukki

Laura Pukkila

Jaakko Pukki

Timo Pukkila

Tuomas Pukki

Hilma Pukki

Kristiina Leino

Katariina Leino

Ian Bonetto

Marita Leino

Niklas Pärsson

Hertta Pukkila

Susanna Hakola

Matti Leino

Anna Leino

Maria Hakola

Aaro Kaskenmäki

Jaana Leino

NN Pirilä

Maria Pukki

Serafina Hakola

Leo Kaskenmäki

Tuomas Pukki

Minna Leino

Tuomas Hakola

Anni Valtonen

Toni Verto

Edla Hakola

Tyyne Saari

Matti Verto

Sofia Pukki

Ritva Valtonen

Teemu Verto

Maria Vaali

Yrjö Laurila

Marjaana Verto

Tuomas Laurila

Susanna Pukki

Hilja Laurila

Lempi Laurila

Jaakko Vaali

Eino Laurila

Simo Vaali

Juho Pukki

Kaarle Laurila

Jaakko Vaali

Jaakko Pukki

Elma Laurila

Niilo Laurila

Arvo Laurila

Jaakko Mänttä

Urho Laurila

Maria Mänttä

Hilja Viitanen

Juho Mänttä

Viljo Viitanen

Johanna Viitanen

Vilho Mäntynen

Juho Pukki

Sanna Mäntynen

Jaakko Mäntynen

Jaakko Mänttä

Yrjö Mäntynen

Susanna Mänttä

Tuomas Mäntynen

Maria Mänttä

Elna Mäntynen

Susanna Mäkkylä

Liisa Mäkkylä

Jaakko Mäkkylä

Iisak Mäkkylä

Maria Mäkkylä

Maria Hurri

Jaakko Hurri

Sanna Karhu

Maria Mäkkylä

Herman Karhu

Vendla Karhu

Susanna Hurri

Jaakko Karhu

Matti Karhu

Martti Harri

Tilda Karhu

Maria Vaali

Anna-Liisa Kukko

Susanna Mäkkylä

Anna-Liisa Härö

Jaakko Kukko

Maria Kukko

Maria Kukko

Eemil Kukko

Liisa Kukko

Aino Kukko

Juho Kukko

Jaakko Kukko

Anna Mäkkylä

Tuomas Vaali

Juho Kukko

Erkki Lehesvuo

Nina Lehesvuo

Frans Kukko

Pertti Lehesvuo

Juho Vaali

Aino Vaali

Jonne Lehesvuo

Susanna Kukko

Jaakko Vanhala

Martti Lehesvuo

Juho Laitinen

Impi Vaali

Markku Lehesvuo

Juho Mäkkylä

Jaakko Laitinen

Iida Laitinen

Hanna Vaali

Katri Eskelä

Markku Vanhala

Juho Vaali

Jani Laituri

Maria Seppälä

Minna Vaali

Mikko Vaali

Marja Vaali

Erja Laituri

Eino Vaali

Olavi Vaali

Kimmo Laituri

Jaakko Seppälä

Niilo Vaali

Jorma Vaali

Elma Vanhala

Mikko Seppälä

Hilma Seppälä

Aune Vanhala

Jaakko Jussila

Maria Jussila

Tuomas Antila

Juho Vaali

Susanna Jussila

Liisa Jussila

Simo Jussila

Liisa Seppälä

Tuomas Jussila

Tuomas Jussila

Paavo Jussila

Simo Jussila

Viljo Jussila

Laila Jussila

Juho Jussila

Olga Kontturi

Susanna Jussila

Susanna Kontturi

Susanna Seppälä

Liisa Seppälä

Hilda Akkola

Tuomas Vaali

Juha Vaali

Minna Vaali

Kaarle Vaali

Anna Lammi

Maria Seppälä

Eino Vaali

Tuomas Seppälä

Mimmi Vaali

Jaakko Seppälä

Tuomas Vaali

Susanna Vaali

Toivo Vaali

Maria Seppälä

Kauko Vanhala

Susanna Seppälä

Hilja Liuko

Risto Vanhala

Anna Seppälä

Jaakko Seppälä

Mikko Seppälä

Mikko Seppälä

Anna Seppälä

Yrjö Ala-Soini

Susanna Skarra

Susanna Finnilä

Kosti Ala-Soini

Susanna Seppälä

Eino Ala-Soini

Juho Lill-Greggilä

Juho Skarra

Toivo Skarra

Maria Vanhakartano

Jaakko Björni Vanhaka..

Liisa Karppi

Mikko Karppi

Susanna Karppi

Tuomas Karppi

Jaakko Karppi

Jaakko Vanhakartano

Hilja Raitanen

Jaakko Vaali

Maria Karppi

Jaakko Raitanen

Susanna Karppi

Anna Raitanen

Mikko Vanhakartano

Serafia Karppi

Johanna Raitanen

Jaakko Vanhakartano

Liisa Marttila

Martta Raitanen

Tuomas Marttila

Mikko Ranta

Maria Marttila

Mikko Uusitalo

Kerttu Marttila

Markku Torkko

Kustaa Marttila

Eino Marttila

Heikki Torkko

Juho Liuko

Eino Torkko

Maria Mäkelä

Vilho Marttila

Leena Torkko

Maria Liuko

Liisa Liuko

Mikko Liuko

Tuomas Torkko

Liisa Torkko

Simo Liuko

Artturi Uusitalo

Seija Torkko

Ossi Heinonen

Joni Heinonen

Mikko Liuko

Mikko Uusitalo

Juho Uusitalo

Iisak Uusitalo

Serafiina Uusitalo

Susanna Liuko

Maria Uusitalo

Iisak Uusitalo

Susanna Uusitalo

Aino Uusitalo

Liisa Vaali

Liisa Uusitalo

Frans Uusitalo

Juho Vaali

Liisa Liuko

Maria Tuori

Vilhelmiina Skarra

Maria Vaali

Iida Skarra

Maija Hanén

Simo Vaali

Juho Skarra

Matti Vaali

Liisa Skarra

Susanna Skarra

Jaakko Skarra

Frans Myntti

Unto Myntti

Jaakko Liuko

Juho Liuko

Eemil Kukko

Aino Kukko

Susanna Liuko

Susanna Skarra

Jaakko Kukko

Jaakko Seppälä

Juho Kukko

Matti Marttila

Anna Liuko

Mikko Seppälä

Frans Kukko

Justina Marttila

Maria Liuko

Serafia Nikko

Aarne Parkkari

Keijo Parkkari

Tuomas Marttila

Hedvig Luopa

Hedvig Marttila

Gabriel Marttila

Samuel Luopa

Anna Marttila

Susanna Luopa

Helena Marttila

Juho Lammi

Ulrika Ala-Luopa

Maija Lammi

Maria Marttila

Helena Ala-Luopa

Iisak Ala-Luopa

Susanna Lammi

Elisabet Marttila

Tuomas Ala-Luopa

Justiina Marttila

Samuel Lammi

Simuna Marttila

Iisak Lammi

Herman Lammi

Rosa Kaseva

Susanna Kaseva

Sameli Kaseva

Matti Kaseva

Ulriikka Marttila

Hedvig Kaseva

Susanna Marttila

Loviisa Marttila

Hilma Kaseva

Kaisa Marttila

Filus Kaseva

Tuomas Marttila

Felix Kaseva

Edla Kaseva

Susanna Marttila

Samuel Marttila

Matti Marttila

Samuel Marttila

Matti Riihimäki

Herman Marttila

Jaakko Riihimäki

Susanna Perälä

Matti Riihimäki

Erkki Riihimäki

Salomon Pentinmäki

Hedvig Riihimäki

Matti Pentinmäki

Samuel Riihimäki

Juho Perälä

Loviisa Perälä

Helena Kuja-Perälä

Maria Tukeva

Lilja Peräsaari

Susanna Luhtanen

Jaakko Tukeva

Ulriika Perälä

Antti Luhtanen

Anna Luhtanen

Loviisa Perälä

Maria Luhtanen

Jaakko Luhtanen

Kustava Luhtanen

Erkki Perälä

Edla Luhtanen

Maria Perälä

Susanna Raumann

Jaakko Luopajärvi

Hedvig Raumann

Ulrika Raumann

Loviisa Perälä

Maria Raumann

Justiina Raumann

Ulrika Raumann

Antti Perälä

Liisa Perälä

Gabriel Perälä

Lilja Flinkkilä

Salomon Mantila

Anna Perälä

Emma Mantila

Matti Luhtala

Salomon Perälä

Maija Perälä

Anna Jussila

Kaisa Perälä

Susanna Mantila

Tuomas Perälä

Jaakko Lähteenmäki

Frans Mantila

Maria Jussila

Perttu Lammi

Matti Lautamäki

Kaisa Lähteenmäki

Juho Lähteenmäki

Wilhelmiina Saunamäki

Jaakko Viger

Aino Harjunpää

Jaakko Lautamäki

Jaakko Harjunpää

Leena Saunamäki

Helena Puska

Juho Harjunpää

Hilma Harjunpää

Helena Harjunpää

Helena Harjunpää

Lempi Harjunpää

Salomon Rajala

Maria Viitakoski

Jaakko Rajala

Kaisa Viitakoski

Susanna Harjunpää

Samuel Rajala

Iisak Rajala

Juho Rajala

Anna Harjunpää

Lempi Rajala

Juho Kytösaari

Mikael Rajala

Israel Viitakoski

Tuomas Rajala

Juho Jaskari

Helena Rajala

Anna Jaskari

Valde Rajala

Helena Jaskari

Uuno Rajala

Jaakko Viitakoski

Hilma Jaskari

Juho Jaskari

Susanna Jaskari

Matti Meininki

Johan Viitakoski

Jaakko Jaskari

Hilma Meininki

Juho Jaskari

Jaakko Meininki

Helena Viitakoski

Jaakko Meininki

Juho Meininki

Maija Meininki

Juho Lautamäki

Matti Viitakoski

Susanna Meininki

Juho Meininki

Matti Meininki

Iida Meininki

Lempi Meininki

Aino Meininki

Laimi Meininki

Juho Meininki

Senja Koukkari

Lovisa Viitakoski

Lempi Meininki

Anna Ponsimaa

Kaarlo Ponsimaa

Lempi Ponsimaa

Tuomas Ponsimaa

Jaakko Ponsimaa

Urho Ponsimaa

Juho Ponsimaa

Olga Ponsimaa

Anna Viitakoski

Reetta Ponsimaa

Väinö Ponsimaa

Henric Viitakoski

Helena Ponsimaa

Tyyne Ponsimaa

Ulrika Viitakoski

Salomon Ponsimaa

Anna Tekoniemi

Justina Kumpeli

Sameli Hutera

Justina Kumpeli

Susanna Tekoniemi

Matti Tekoniemi

Juho Ollila

Kreeta Dunder

Juho Tekoniemi

Susanna Lautamäki

Alpertiina Alanko

Heta Tekoniemi

Riitta Alanko

Maria Tekoniemi

Jaakko Lautamäki

Salmoni Tekoniemi

Kaisa Lautamäki

Oskari Tekoniemi

Hedvig Lautamäki

Leena Lautamäki

Israel Lautamäki

Heikki Lautamäki

Tuomas Lautamäki

Israel Lautamäki

Ulla Lautamäki

Juho Luopajärvi

Jaakko Lintula

Maria Tukeva

Katariina Westerberg

Henrik Lintula

Jaakko Tukeva

Maria Westerberg

Maria Lintula

Susanna Lintula

Salomon Tukeva

Susanna Marttila

Aukusti Vesterberg

Jaakko Vesterberg

Juho Vuorio

Jaakko Perälä

Jaakko Westerberg

Samuel Vesterberg

Edla Vesterberg

Heikki Westerberg

Maria Vesterberg

Aliina Vesterberg

Helena Vesterberg

Kaisa Jyläskoski

Maria Vesterberg

Susanna Vesterberg

Lempi Koskela

Anna Vesterberg

Ellen Koskela

Henrik Westerberg

Juho Westerberg

Vilho Koskela

Edla Vesterberg

Martti

Helena Vesterberg

Johannes Vesterberg

Lempi Westerberg

Susanna Maja

Kustaava Maja

Maria Maja

Edla Hakkio

Hedvig Maja

Hanna Hakkio

Ulla Perälä

Edla Maja

Toivo Hakkio

Salomon Westerberg

Heikki Lautamäki

Alina Maja

Amanda Maja

Juho Maja

Jaakko Maja

Lempi Maja

Susanna Rajala

Samuel Rajala

Salomon Rajala

Jaakko Rajala

Marketta Lammi

Jaakko Marttila

Samuel Rajala

Iisak Rajala

Heikki Vesterberg

Juho Rajala

Lempi Rajala

Mikael Rajala

Tuomas Rajala

Helena Rajala

Kustaa Perälä

Valde Rajala

Uuno Rajala

Susanna Niemi

Maria Koivunen

Juho

Samuel Leppälä

Salomon

Jaakko Leppälä

Samuel Westerberg

Lempi Leppälä

Susanna Westerberg

Hilma Mettälä

Juho Leppälä

Iisak Leppälä

Hilja

Toivo Leppälä

Jaakko Yli-Latvaluopa

Kreeta Latva-Luopa

Loviisa Lautamäki

Samuel Latva-Luopa

Susanna Yli-Latvaluopa

Tuomas Latva-Luopa

Feetu Lautamäki

Juho Yli-Latvaluopa

Susanna Perälä

Israel Yli-Latvaluopa

Samuel Yli-Latvaluopa

Fredrik Yli-Latvaluopa

Sameli Lautamäki

Henrik Uskela

Jaakko Uskela

Tuomas Uskela

Ulla Lautamäki

Juho Uskela

Salomon Pentinmäki

Tuomas Pentinmäki

Samuel Uskela

Matti Pentinmäki

Salomon Pentinmäki

Susanna Uskela

Salomon Kangasniemi

Anna Pentinmäki

Jaakko Kangasniemi

Gabriel Pentinmäki

Loviisa Lautamäki

Salomon Pentinmäki

Lempi Kangasniemi

Nikolai Pentinmäki

Maija Kangasniemi

Jaakko Pentinmäki

Valde Kangasniemi

Salomon Pentinmäki

Eino Kangasniemi

Maria Pentinmäki

Matti Peräsaari

Susanna Peräsaari

Matti Peräsaari

Jaakko Peräsaari

Israel Perälä

Edla Peräsaari

Elisabeth Peräsaari

Loviisa Perälä

Heikki Perälä

Tuomas Peräsaari

Susanna Köykkä

Joonas Köykkä

Hedvig Takatupa

Loviisa Kuutti

Matti Köykkä

Kustaa Kurikkaoja

Hilma Takatupa

Emilia Kurikkaoja

Maija Koskimäki

Kaapriel Koskimäki

Iisak Koskimäki

Iisak Koskimäki

Loviisa Korvajärvi

Salomon Ahomäki

Salomon Ahomäki

Anna Koivisto

Maria Marttila

Christina Marttila

Susanna Koivisto

Juho Koivisto

Antti Ahomäki

Samuel Koivisto

Matleena Koivisto

Juha Köykkä

Ulla Koivisto

Juha Järvenpää

Iisak Koivisto

Anna Järvenpää

Justiina Pakka

Leena Järvenpää

Helena Pakka

Maija Järvenpää

Juho Pakka

Kaappo Köykkä

Maria Pakka

Salomon Pakka

Aino Korte

Kaappo Järvenpää

Susanna Järvenpää

Hilma Mäkynen

Valde Korte

Kerttu Korte

Jaakko Järvenpää

Iisak Kallio

Jaakko Korte

Kaappo Kallio

Samuel Pahl

Salomo Pahl

Kaappo Kallio

Anna Marttila

Maija Pihlajamäki

Kaappo Kallio

Risto Mänty

Matti Hartvik

Juha Mänty

Juho Mänty

Reima Mänty

Salomo Pahl

Juho Hartvik

Merja Mänty

Oskari Hartvik

Frans Kullas

Juha Kullas

Maria Kivistö

Selma Kullas

Helena Kivistö

Lempi Kullas

Jaakko Kullas

Aini Kullas

Hilma Kivistö

Anni Kivistö

Juho Kivistö

Hanna Kivistö

Emma Kivistö

Anna-Liisa Ketelä

Frans Kivistö

Juho Kivistö

Onni Kivistö

Jaakko Kivistö

Jaakko Kivistö

Anna Kivistö

Tyyne Kivistö

Hilma Kivistö

Aili Kivistö

Aili Koivuoja

Jaakko Ketelä

Elisabet Kivistö

Elisabet Koivuoja

Kustaa Koivuoja

Maria Ala-Suomu

Juho Ala-Suomu

Iisak Ala-Suomu

Susanna Ala-Nikkola

Yrjö Ala-Suomu

Helena Ala-Nikkola

Juho Ala-Suomu

Amanda Ala-Nikkola

Yrjö Ala-Suomu

Loviisa Ketelä

Alfred Ala-Nikkola

Alma Ala-Suomu

Hilma Ala-Nikkola

Maria Ketelä

Väinö Kovanen

Alma Ala-Nikkola

Helena Ketelä

Eino Ketelä

Valborg Marttila

Anna Ketelä

Juho Ketelä

Katri Ketelä

Selma Ketelä

Fanny Ketelä

Paavo Ketelä

Aina Ketelä

Liisa Ketelä

Alma Ketelä

Johanna Ketelä

Aina Ketelä

Maria Ketelä

Maria Ketelä

Juho Rinta-Röyskö

Jaakko Ketelä

Elma Ketelä

Anna Marttila

Anna Rinta-Röyskö

Sylvi Tuohisto

Jacob Rinta-Röyskö

Susanna Ketelä

Valde Tuohisto

Mauri Ketelä

Jaakko Ketelä

Sulho Ketelä

Selma Ketelä

Antti Ketelä

Paavo Ketelä

Eero Ketelä

Herman Ketelä

Maria Ketelä

Juho Ketelä

Salomon Ketelä

Maria Ketelä

Joonas Ketelä

Juho Ketelä

Helena Ketelä

Emil Ketelä

Hedvig Ketelä

Anna Ketelä

Herman Ketelä

Juho Ketelä

Alma Ketelä

Justina Marttila

Jaakko Sjöblom

Aleksandra Sjöblom

Juha Marttila

Amalia Ketelä

Saima Sjöblom

Leena Marttila

Niilo Sjöblom

Eero Sjöblom

Sakari Siltakorpi

Veikko Siltakorpi

Minna Siltakorpi

Kustaa Palm

Juho Siltakorpi

Selma Siltakorpi

Eero Alanko

Helena Palm

Juha Alanko

Alfred Palm

Susanna Palm

Ulriika Ketelä

Aina Palm

Susanna Palm

Juho Palm

William Palm

Eero Palm

Iisak Kuula

Katariina Pahka-aho

Jenny Koivula

Susanna Palm

Armas Mäki

Ulrika Palomäki

Maria Kaseva

Maria Raumann

Lempi Lukki

Maria Mäki

Anna Palomäki

Erkki Pahkala

Matti Mäki

Maria Marttila

Simo Palomäki

Elisabeth Pahkala

Heikki Kuula

Susanna Mäki

Ulrica Marttila

Juho Palomäki

Iisak Pahkala

Liisa Mäki

Samuel Marttila

Jeremias Koukkari

Iisak Pahka-aho

Juho Koukkari

Maria Pahkala

Juho Mäki

Iisak Marttila

Justiina Koukkari

Juho Kuula

Tuomas Koukkari

Susanna Pahkala

Lempi Mäki

Albertina Marttila

Salomon Koukkari

Hermanni Pahkala

Juho Ojala

Kaisa Koukkari

Maria Pahkala

Matti Kuula

Anna Leppälä

Lyydia Ojala

Loviisa Kuula

Maria Leppälä

Hermanni Kuula

Heta Leppälä

Heikki Pahkala

Kustaa Kuula

Salmoni Koukkari

Klaara Leppälä

Juho Pahkala

Maria Kuula

Juho Leppälä

Siimon Ala-Kihniä

Liisa Pahkala

Gabriel Kuula

Arvo Kiviluoto

Hilma Leppälä

Lahja Ala-Kihniä

Heta Pahkala

Susanna Kuula

Saima Kiviluoto

Saima Ala-Kihniä

Salmoni Pahkala

Aina Kuula

Lilja Ala-Kihniä

Mikko Pahkala

Jeremias Ala-Kihniä

Onni Ala-Kihniä

Antti Pahkala

Aino Ala-Kihniä

Hermanni Pahkala

Eero Ala-Kihniä

Senja Ala-Kihniä

Aimo Kuuppelomäki

Laimi Kuuppelomäki

Amanda Kuuppelomäki

Aura Kuuppelomäki

Vilho Kuuppelomäki

Jeremias Ala-Kihniä

Hedvig Kihniä

Hedvig Kuuppelomäki

Juho Kuuppelomäki

Simon Kuuppelomäki

Hilma Kuuppelomäki

Martti Kuuppelomäki

Helena Kihniä

Viljo Huhtimäki

Susanna Kihniä

Aina Ala-Kihniä

Väinö Vuorenmaa

Laimi Kihniä

Elina Vuorenmaa

Susanna Vuorenmaa

Katri Vuorenmaa

Kerttu Vuorenmaa

Siimon Ala-Kihniä

Eino Vuorenmaa

Vieno Vuorenmaa

Maria Pöytäkangas

Simo Vuorenmaa

Susanna Mäki-Kihniä

Simon Vuorenmaa

Tyyne Vuorenmaa

Hilda Vuorenmaa

Yrjö Vuorenmaa

Maria Nurmela

Juho Nurmela

Mikko Panttila

Siimon Mäki-Kihniä

Maria Koukkari

Vieno Mäki-Kihniä

Helvi Mäki-Kihniä

Amanda Mäki-Kihniä

Impi Mäki-Kihniä

Siimon Mäki-Kihniä

Siimon Mäki-Kihniä

Matti Mäki-Kihniä

Matti Mäki-Kihniä

Tuovi Mäki-Kihniä

Lauri Mäki-Kihniä

Aini Mäki-Kihniä

Jeremias Jykylä

Oskari Kivimäki

Juho Liikala

Helena Juurikka

Maria Kivimäki

Anna Lautamäki

Henrik Liikala

Viljo Lautamäki

Linne Lautamäki

Tuomas Lautamäki

Arvid Lautamäki

Elma Lautamäki

Helena Lautamäki

Ksenia Lautamäki

Heikki Lautamäki

Tuomas Lautamäki

Valentin Lautamäki

Valde Lautamäki

Juho Lautamäki

Heikki Ala-Kihniä

Anna Likkala

Hetviikki Lautamäki

Filemon Lautamäki

Alfred Lautamäki

Samuel Lautamäki

Anna Lautamäki

Eino Lautamäki

Filemon Lautamäki

Signe Ranta

Jeremias Pöytäkangas

Samuel Lautamäki

Lempi Lautamäki

Kyllikki Kanto

Maria Lautamäki

Vieno Havila

Esko Kanto

Israel Havila

Eevi Havila

Aira Kanto

Helena Havila

Liisa Juurikka

Lempi Havila

Hedvig Havila

Elmi Havila

Anna Havila

Maria Toppari

Kaappo Toppari

Jaakko Toppari

Lempi Toppari

Ilmari Mäki

Maija Toppari

Laimi Mäki

Feeliks Hautala

Alina Toppari

Hilja Hautala

Susanna Myllyniemi

Jaakko Hautala

Aleksandra Toppari

Tauno Hautala

Lempi Hautala

Vieno Hautala

Mikko Koukkari

Maria Perälä

Susanna Toppari

Lempi Perälä

Lilia Mattila

Simuna Mattila

Lempi Mattila

Hedvig Myllyniemi

Urho Mattila

Edvard Myllyniemi

Tyyne Mattila

Tyyne Mattila

Viljo Mattila

Simo Myllyniemi

Aili Mattila

Salomon Hakola

Leena Ala-Kihniä

Maria Hakola

Juho Ala-Kihniä

Kustaa Myllyniemi

Maria Myllyniemi

Henrikki Hakola

Vieno Hakola

Emmi Hakola

Aina Myllyniemi

Vieno Kanto

Selvi Kanto

Olga Myllyniemi

Hellä Kanto

Heikki Myllyniemi

Samuel Myllyniemi

Lilja Kanto

Rauno Koivisto

Ida Myllyniemi

Aliisa Koivisto

Lahja Myllyniemi

Ilmi Myllyniemi

Silja Koivisto

Maria Ritola

Tapani Koivisto

Aleksandra Ritola

Selma Ritola

Serafia Myllyniemi

Edla Ritola

Helmi Isosaari

Juho Ritola

Iisak Luhtasela

Salomon Ritola

Matti Luhtasela

Salomon Myllyniemi

Susanna Laitila

Ulriika Luhtasela

Mikko Pojanluoma

Aina Luhtasela

Maria Pojanluoma

Johannes Luhtasela

Tyyne Luhtasela

Helmi Luhtasela

Hilja Luhtasela

Frans Pojanluoma

Johannes Pojanluoma

Edla Pojanluoma

Herman Pojanluoma

Helena Pojanluoma

Hilda Pojanluoma

Helena Latva

Paul Pojanluoma

Iisak Pojanluoma

Aini Pojanluoma

Sakari Pojanluoma

Harvey Rivers

John Pojanluoma

Ellen Rivers

Susanna Pojanluoma

Jaakko Pojanluoma

Hilma Pojanluoma

Mikko Pojanluoma

Jaakko Pojanluoma

Axel Dahl

Salomon Pojanluoma

Helena Dahl

Jakob Pojanluoma

Salli Sola

Sofia Kuhna

Solmu Silâen

Jenni Kuhna

Sylvi Silâen

Susanna Kuhna

Sakari Sola

Liisa Latva

Emilia Kuhna

Juha Koivunen

Väinö Koivunen

Manuel Kuhna

Frans Virtanen

Lyyti Kuhna

Juho Virtanen

Iisak Kivistö

Maria Virtanen

Helena Koukkari

Susanna Kivistö

Anna Virtanen

Jeremias Koukkari

Signe Virtanen

Toivo Virtanen

Mikko Kivistö

Mikko Kivistö

Rauha Kivistö

Juho Latva

Elma Rintasalo

Enne Rintasalo

Anna Kivistö

Anna Rintasalo

Toini Rintasalo

Helmi Kivistö

Jaakko Kivistö

Siiri Kivistö

Helena Koukkari

Iisak Latva

Juho Kivistö

Laina Kivistö

Mikko Pöytäkangas

Jaakko Rajamäki

Johannes Pöytäkangas

Arvi Rantala

Mikko Rajamäki

Maija Pöytäkangas

Aili Rantala

Maija Latva

Hedvig Rajamäki

Juho Rajamäki

Iisak Rajamäki

Matti Pihlaja-Kuhna

Väinö Mantere

Susanna Pihlaja-Kuhna

Fanny Mantere

Paul Mantere

Eero Pihlaja-Kuhna

Juho Pihlaja-Kuhna

Sanni Pihlaja-Kuhna

Sanni Pihlaja-Kuhna

Jaakko Pihlaja-Kuhna

Susanna Latva

Sofia Pihlaja-Kuhna

Sofia Pihlaja-Kuhna

Iisak Pihlaja-Kuhna

Salomon Pihlaja-Kuhna

Mikko Pihlaja-Kuhna

Saimi Pihlaja-Kuhna

Alma Pihlaja-Kuhna

Susanna Tammela

Saimi Tammela

Jaakko Tammela

Eliel Tammela

Johannes Tammela

Maria Tammela

Sofia Ala-Latvala

Iisak Tammela

Juho Tammela

Oiva Tammela

Susanna Tammela

Veikko Tammela

Frans Tammela

Maila Tammela

Eliel Tammela

Laimi Tammela

Helmi Larva

Saimi Larva

Albin Larva

Jaakko Larva

Albert Larva

Valter Larva

Anni Larva

Tuomas Jääskä

Maria Jääskä

Antti Viitamäki

Salomon Jääskä

Maria Viitamäki

Heikki Jääskä

Juho Viitamäki

Viktor Jääskä

Liisa Viitamäki

Juho Jääskä

Liisa Seppä

Susanna Jääskä

Kaisa Seppä

Eemeli Jääskä

Maria Seppä

Elina Jääskä

Salomon Annala

Samuel Seppä

Juho Jääskä

Johannes Seppä

Stefanus Viitamäki

Alina Housunmäki

Henrik Seppä

Salomon Housumäki

Salomon Seppä

Maria Housumäki

Heikki Housumäki

Stefanus Housumäki

Anna Housumäki

Jorma Lahtinen

Heikki Viitamäki

Erkki Housunmäki

Eero Lahtinen

Tuula Lahtinen

Johannes Lahtinen

Arvi Housumäki

Esa Lahtinen

Tuomas Lahtinen

Viktor Housumäki

Elias Lahtinen

Nikolai Housumäki

Jaakko Housumäki

Anna Viitamäki

Johannes Annala

Lyydia Housumäki

Ida Viitamäki

Maria Sundqvist

Stefanus Viitamäki

Valentin Viitamäki

Salomon Sundqvist

Antti Viitamäki

Kaisa Ruostekoski

Maria Viitamäki

Edla Viitamäki

Saima Viitamäki

Juha Viitamäki

Anna Vuollet

Vihtori Ruostekoski

Valentin Vuollet

Liisa Visala

Oskari Ruostekoski

Juho Ruostekoski

Maija Vuollet

Kaisa Visala

Vihtori Ruostekoski

Maria Ruostekoski

Matias Lautamäki

Juho Saranpää

Gretha Lautamäki

Anna Ruostekoski

Helena Annala

Vihtori Saranpää

Heikki Lautamäki

Salomon Ruostekoski

Yrjö Taivalmaa

Matilda Ruostekoski

Katariina Taivalmaa

Maria Taivalmaa

Pirkko Weiste

Lassi Weiste

Juho Taivalmaa

Jyri Weiste

Anna Taivalmaa

Oskari Tantarinmäki

Jaakko Weiste

Jussi Weiste

Viljo Nevala

Sami Weiste

Jaakko Tantarinmäki

Kustaa Taivalmaa

Venla Wallin

Lauri Weiste

Matti Visala

Marja-Liisa Weiste

Augusta Westerlund

Pirjo Kuusimäki

Viivi Wallin

Maria Taivalmaa

Elis Westerlund

Veera Wallin

Maria Koukkari

Susanna Taivalmaa

Raija-Liisa Weiste

Lauri Kuusimäki

Elisabeth Koukkari

Johannes Koukkari

Hilma Taivalmaa

Tuuti Weiste

Esko Ikonen

Petteri Kuusimäki

Leo Kuusimäki

Iisak Koukkari

Emma Taivalmaa

Sofia Harju

Abraham Visala

Juho Harju

Eino Takala

Nina Martikkala

Matti Visala

Maria Harju

Raija Takala

Kaisa Annala

Maria Visala

Yrjö Takala

Mona Martikkala

Matti Harju

Seija Takala

Maria Pohjanniemi

Aleksi Harju

Juho Pohjasniemi

Arvi Pohjasniemi

Jukka Syrjämäki

Anna Jyläskoski

Aatto Syrjämäki

Jukka Pohjasniemi

Sami Syrjämäki

Jenni Syrjämäki

Kustaa Pohjasniemi

Anssi Syrjämäki

Tatja Syrjämäki

Jaakko Visala

Anna Visala

Jukka Pohjasniemi

Aarne Syrjämäki

Johanna Syrjämäki

Salomon Visala

Maria Jyläskoski

Arvo Syrjämäki

Pirjo Syrjämäki

Mikko Nurmi

Johannes Visala

Eija Kontteli

Iisak Visala

Aini Syrjämäki

Pasi Kontteli

Kustaa Visala

Katriina Kalliomäki

Liisa Visala

Arja Syrjämäki

Antti Kalliomäki

Iisak Visala

Heikki Visala

Samuel Visala

Iisak Visala

Hedvig Lahti

Susanna Hautamaa

Justina Kumpeli

Hulda Hunnakko

Maria Kallio

Justina Kumpeli

Juho Mäenpää

Juho Kallio

Samuel Mäenpää

Lempi Mäntylä

Anton Mäntylä

Samuel Kallio

Hilja Mäntylä

Ulriika Kallio

Elisabeth Annala

Kaarle Mäenpää

Salomon Kallio

Juho Kallio

Iida Mäntylä

Elias Kallio

Elis Mäntylä

Elina Kallio

Albinus Kallio

Susanna Kallio

Samuel Annala

Josefiina Kallio

Akseli Kallio

Anna Kallio

Ida Kallio

Ulla Pentinmäki

Maija Pentinmäki

Salomon Annala

Eeva Pentinmäki

Salomo Pentinmäki

Oskari Kivimäki

Juho Kivimäki

Maria Kivimäki

Helena Koukkari

Iisak Kivimäki

Henrik Liikala

Maria Koukkari

Anna Kivimäki

Juho Koukkari

Henrik Koukkari

Henrik Kivimäki

Maria Kivimäki

Väinö Sepänmaa

Elisabeth Koukkari

Kustaava Kivimäki

Lyydia Neste

Juho Sepänmaa

Juho Koukkari

Sandra Kivimäki

Ottiilia Neste

Saima Sepänmaa

Helena Koukkari

Henrik Koukkari

Juho Ala-Kuhnala

Hedvig Taivalmaa

Juho Neste

Iisak Koukkari

Margaret Koukkari

Juho Neste

Toivo Neste

Jaakko Koukkari

Gabriel Koukkari

Kaisa Neste

Väinö Neste

Katariina Koukkari

Matti Koukkari

Matti Neste

Lempi Neste

Gabriel Koukkari

Hedvig Koukkari

Onni Neste

Susanna Ikkala

Jeremias Koukkari

Liisa Neste

Artturi Neste

Liisa Raisio

Anna Koukkari

Arvo Neste

Maria Neste

Heikki Neste

Lauri Neste

Juho Neste

Rauha Neste

Aleksanteri Neste

Lempi Neste

Liisa Ikkala

Matti Ikkala

Aabraham Ikkala

Aleksanteri Ikkala

Arvi Ikkala

Arto Ikkala

Anna Ikkala

Hilja Eld

Kerttu Asunmaa

Liisa Hautamäki

Anna Ikkala

Arvo Asunmaa

Emil Asunmaa

Lyyli Asunmaa

Heikki Asunmaa

Kaisa Asunmaa

Heikki Ikkala

Juho Asunmaa

Juho Asunmaa

Siiri Asunmaa

Matti Asunmaa

Erkki Asunmaa

Saara Asunmaa

Maria Asunmaa

Sofia Ikkala

Anna Asunmaa

Lauri Asunmaa

Matti Ikkala

FAnny Asunmaa

Seeti Asunmaa

Erkki Asunmaa

Susanna Ikkala

Hilda Asunmaa

Kaappo Asunmaa

Iida Asunmaa

Heikki Asunmaa

Hulda Asunmaa

Juho Asunmaa

Anna Autio

Matti Asunmaa

Liisa Asunmaa

Jaakko Autio

Eino Asunmaa

Ida Asunmaa

Maria Autio

Anna Asunmaa

Iisak Autio

Marketta Hautamäki

Hilja Asunmaa

Ulriika Autio

Hulda Niemi

Henrik Autio

Maria Koukkari

Hulda Niemi

Juho Koukkari

Serafiia Autio

Henrik Koukkari

Alina Niemi

Margagreta Koukkari

Valentin Autio

Maria Niemi

Agneta Koukkari

Jaakko Niemi

Iisak Koukkari

Heikki Ruotsinkoski

Liisa Niemi

Maria Koukkari

Maria Hautamäki

Johan Ruotsinkoski

Maija Ruottinkoski

Susanna Koukkari

Hedvig Aho

Anna Julmala

Tuomas Koukkari

Hilma Aho

Henrik Koukkari

Lahja Mäki-Runsas

Elisabet Koukkari

Helena Viitala

Saimi Mäki-Runsas

Matti Mäki-Runsas

Juho Mäki-Runsas

Tyyni Mäki-Runsas

Juho Toppari

Juho Valkama

Toivo Mäki-Runsas

Susanna Toppari

Tauno Mäki-Runsas

Tuovi Mäki-Runsas

Sulo Mäki-Runsas

Selmi Mäki-Runsas

Valdemar Mäki-Runsas

Maria Viitasaari

Susanna Valkama

Laimi Viitasaari

Sandra Valkama

Niilo Viitasaari

Ulriikka Hautamäki

Anna Toppari

Beata Varpula

Kaappo Toppari

Maija Toppari

Kaappo Toppari

Alina Toppari

Aleksandra Toppari

Ulrika Toppari

Susanna Toppari

Henrik Toppari

Maria Toppari

Aili Toppari

Margaretha Koukkari

Jaakko Toppari

Juho Peltokoski

Liisa Toppari

Maija Juupajärvi

Maria Peltokoski

Susanna Ilkka

Sanni Peltokoski

Viljo Peltokoski

Eino Laitala

Arvo Laitala

Joonas Laitala

Joonas Ilkka

Ksenia Laitala

Amanda Laitala

Anna Rinta-Torala

Ida Laitala

Maria Rinta-Torala

Josef Laitala

Amanda Rinta-Torala

Amalia Niemelä

Maria Niemelä

Juho Niemelä

Kristiina Ilkka

Laimi Niemelä

Lyyli Niemelä

Toivo Niemelä

Lempi Syrjälä

Maria Syrjälä

Vilhelmiina Ilkka

Feliks Syrjälä

Johanna Koukkari

Anni Syrjälä

Jaakoppi Syrjälä

Hilja Jouppila

Juho Jouppila

Anna Vähä-Koivisto

Lempi Jouppila

Maria Vähä-Koivisto

Arvo Jouppila

Tyyne Jouppila

Martta Jouppila

Juho Koivisto

Eero Koivisto

Lyyli Koivisto

Joonas Koivisto

Viljo Koivisto

Lempi Koivisto

Sanni Koivisto

Ellen Koivisto

Juho Koivisto

Iisak Mäki-Reinikka

Serafia Rinta-Torala

Jenny Mäki-Reinikka

Helmi Mäki-Reinikka

Aili Mäki-Reinikka

Susanna Vähä-Koivisto

Eino Mäki-Reinikka

Margareetta Koukkari

Pauli Mäki-Reinikka

Arvo Mäki-Reinikka

Vieno Mäki-Reinikka

Tyyne Keski-Jyrä

Linnea Keski-Jyrä

Vilhelmiina Vähä-Koiv..

Anni Keski-Jyrä

Arja Keski-Jyrä

Jenny Keski-Jyrä

Leena Keski-Jyrä

Aaro Keski-Jyrä

Riitta Keski-Jyrä

Aini Nokso-Koivisto

Pekka Keski-Jyrä

Elina Vähä-Koivisto

Linda Nokso-Koivisto

Elise Keski-Jyrä

Maria Rinne

Susanna Rinne

Amanda Rinne

Gertrude Hill

Heleena Väli-Torala

Yrjö Rinne

Toivo Rinne

Arvid Rinne

Antti Latva-Röyskö

Eero Rinne

Jooseppi Latva-Röyskö

Anna Juusela

Joonas Ilomäki

Eino Väli-Torala

Helena Latva-Röyskö

Sulo Väli-Torala

Anna Latva-Röyskö

Niilo Väli-Torala

Bartholomeus Latva-Rö..

Joonas Väli-Torala

Hilma Väli-Torala

Anna Koukkari

Maria Latva-Röyskö

Susanna Rinta-Torala

Maria Luopajärvi

Martta Väli-Torala

Susanna Latva-Röyskö

Matti Väli-Torala

Kustaa Luopajärvi

Yrjö Väli-Torala

Sara Latva-Röyskö

Henrik Luopajärvi

Jaakko Väli-Torala

Laimi Väli-Torala

Mikko Latva-Röyskö

Anna Luopajärvi

Johannes Väli-Torala

Ksenia Väli-Torala

Salomon Latva-Röyskö

Justina Luopajärvi

Maria Väli-Torala

Mikko Luopajärvi

Matti Luopajärvi

Susanna Väli-Torala

Mikko Luopajärvi

Amanda Väli-Torala

Ulla Luopajärvi

Herman Väli-Torala

Susanna Luopajärvi

Juho Pohto

Elias Luopajärvi

Jaakko Pohto

Justiina Pohto

Simon Pohto

Vilhelmiina Rinta-Tor..

Viktor Pohto

Kustaa Pohto

Susanna Pohto

Frans Pohto

William Pohto

Joonas Ilkka

Suoma Ruosteoja

Hedvig-Sofia Ala-Ilkka

Yrjö Ruosteoja

Maria Ala-Ilkka

Susanna Ala-Ilkka

Matilda Ala-Ilkka

Gabriel Ala-Ilkka

Amanda Ala-Ilkka

Frans Ala-Ilkka

Lempi Ala-Ilkka

Hilja Ala-Ilkka

Oiva Ala-Ilkka

Joonas

Gabriel Rinta-Torala

Jaakko Rinta-Torala

Jaakko Rinta-Torala

Hilja Rinta-Torala

Salomon Rinta-Torala

Elin Öberg

Juha Rinta-Torala

Valborg Levula

Gabriel Öberg

Joonas Torala

Aliina Torala

Maria Torala

Amanda Torala

Joonas Torala

Frans Korpela

Joonas Torala

Lempi Torala

Arvo Torala

Jaakko Anttisaari

Elina Torala

Matias Anttisaari

Joonas Torala

Salomon Torala

Matti Torala

Mattias Torala

Anna Vuollet

Hilda Torala

Valentin Vuollet

Lempi Torala

Maija Vuollet

Alma Torala

Hilja Rantala

Matti Louko

Matias Lautamäki

Maria Pitkäranta

Joosefiina Pitkäranta

Gretha Lautamäki

Anna Pitkäranta

Matti Pitkäranta

Heikki Lautamäki

Susanna Pitkäranta

Anna Pitkäranta

Susanna Pitkäranta

Kustaava Pitkäranta

Anna Pitkäranta

Magdaleena Pitkäranta

Anna Pitkäranta

Liisa Koskela

Saimi Pitkäranta

Jaakko Pitkäranta

Markku Peltola

Matti Pitkäranta

Tyyne Pitkäranta

Airi Pajula

Heikki Pitkäranta

Sinikka Peltola

Josefiina Pitkäranta

Matti Ranta

Edvard Pitkäranta

Maria Pitkäranta

Heikki Koskela

Olga Pitkäranta

Leena Koskela

Nestor Pitkäranta

Salomon Hautamäki

Jaakko Koskela

Maria Vähämaa

Iisak Hautamäki

Maria Koskela

Simo Koskela

Jaakko Vähämaa

Urho Hautamäki

Matti Koskela

Hilja Hautamäki

Leena Pitkäranta

Heikki Vähämaa

Eino Hautamäki

Heikki Koskela

Siimon Vähämaa

Iisak Vähämaa

Maria Koskela

Eino Ylimys

Siimon Vähämaa

Jaakko

Herman Takala

Anna Koskela

Vilhelmiina Koskela

Susanna Pitkäranta

Mikko Koskela

Juho Kokko

Leena Kokko

Herman Aho

Margareta Koskela

Hilma Kokko

Salomon Aho

Anna Rantala

Helena Takala

Herman Kivikko

Leena Laitila

Henrik Takala

Leena Hautala

Maria Laitila

Susanna Hautala

Elisabeth Takala

Vendla Laitila

Juho Hautala

Saimi Laitila

Mikko Koskela

Mikko Hautala

Viljo Laitila

Heikki Hautala

Niilo Laitila

Hermanni Hautala

Leonard Laitila

Maria Hautala

Arvo Laitila

Hedvig Myllyniemi

Edvard Myllyniemi

Anna Yli-Kihniä

Simo Myllyniemi

Hedvig Yli-Kihniä

Maria Myllyniemi

Maria Yli-Kihniä

Aina Myllyniemi

Kaappo Koskela

Olga Myllyniemi

Simuna Peltoniemi

Samuel Myllyniemi

Maria Peltoniemi

Ida Myllyniemi

Juho Peltoniemi

Lahja Myllyniemi

Salomon Peltoniemi

Siimon Rinta-Kihniä

Hilma Peltoniemi

Lempi Peltoniemi

Juho Peltoniemi

Aina Rinta-Kihniä

Martti Peltoniemi

Aura Latva-Runsas

Katri Latva-Runsas

Maria Latva-Runsas

Maria Rinta-Kihniä

Heikki Latva-Runsas

Hilda Latva-Runsas

Laura Latva-Runsas

Esko Koivisto

Siimon Rinta-Kihniä

Vieno Varpula

Heta Yli-Kihniä

Amanda Rinta-Kihniä

Simon Varpula

Siimon Ollinkoski

Viljam Ojala

Lempi Rinta-Kihniä

Kaarlo Ollinkoski

Elina Rinta-Kihniä

Tuovi Ojala

Hilda Rinta-Kihniä

Vieno Rinta-Kihniä

Tyyne Rinta-Kihniä

Matleena Rinta-Kihniä

Salomon Rinta-Kihniä

Amandra Yli-Kihniä

Lilja Marttila

Hermanni Koskela

Samuel Yli-Kihniä

Lilja Kihniä

Amanda Kärki

Matias Kärki

Elin Kärki

Lempi Aho

Lilja Kärki-Aho

Hilta Kärki

Helena Yli-Kihniä

Simuna Kärki

Semeli Kärki

Valde Kärki

Lauri Kärki

Arvo Kärki

Tyyne Kärki

Hulda Ollinkoski

Matti Ollinkoski

Hilda Ollinkoski

Anna Ollinkoski

Helena Ollinkoski

Salomon Ollinkoski

Hedvig Ollinkoski

Hilda Ollinkoski

Alma Ollinkoski

Tuovi Ollinkoski

Siimon Ollinkoski

Viljam Ojala

Mikko Ollinkoski

Kaarlo Ollinkoski

Mikko Mantila

Tuovi Ojala

Matti Saranpää

Toivo

Susanna Ollinkoski

Maria

Mikko Koskela

Simo Ollinkoski

Simo Mantila

Sylvi

Olga Ollinkoski

Heikki Ollinkoski

Amanda Ollinkoski

Matti Koskela

Jaakko Ollinkoski

Matti Mantila

Maria Erkkilä

Aliina Hietikko

Oskari Hietikko

Henrik Mantila

Juho Hietikko

Mikael Hietikko

Tuomas Marjomäki

Matti Marjomäki

Iisak Marjomäki

Anna Yli-Kihniä

Aili Marjomäki

Oskari Marjomäki

Väinö Marjomäki

Anna Marjomäki

Eino Erkko

Anna Mantila

Siimon Marjomäki

Alma Marjomäki

Hedvig Marjomäki

Hilja Marjomäki

Akseli Marjomäki

Salomon Marjomäki

Heta Mantila

Maria Takala

Liisa Yli-Kihniä

Samuel Takala

Herman Takala

Juho Takala

Jaakko Takala

Maria Mantila

Maria Takala

Leena Mantila

Anna Takala

Hilma Mantila

Susanna Takala

Anna Kekola

Emil Takala

Susanna Kekola

Aukusti Takala

Juho Kekola

Matti Takala

Heikki Yli-Kihniä

Albertiina Kekola

Maria Koskela

Mikko Yli-Kihniä

Henrik Kekola

Kalle Yli-Kihniä

Iisak Kekola

Leena Yli-Kihniä

Salomon Kekola

Sofia Yli-Kihniä

Kaisa Hautamäki

Iisak Haapala

Maria Hautamäki

Vihtori Puska

Kaisa Hautamäki

Juha Rontto

Jaakko Rantala

Vendla Riihimäki

Timo Talvitie

Juho Riihimäki

Aila Luukko

Topi Talvitie

Jaakko Riihimäki

Salme Alaluoma

Teemu Luukko

Mika Luukko

Iisak Riihimäki

Jouko Luukko

Antti Luukko

Maria Bastubacka

Emilia Riihimäki

Veli-Matti Luukko

Anna-Liisa Bastubacka

Maria Riihimäki

Saija Ylihärsilä

Nico Hanhimäki

Aina Riihimäki

Tarja Latvala

Sami Ylihärsilä

Oskari Riihimäki

Kaisa Bastubacka

Paula Latvala

Jarmo Lehtonen

Jaakko Riihimäki

Johanna Rohunen

Sara Anttila

Eino Riihimäki

Tuula Latvala

Elina Rohunen

Kustaava Bastubacka

Saimi Riihimäki

Miia-Marja Ahomäki

Helli Alaluoma

Pirjo Latvala

Juho Bastubacka

Leea-Pirkko Ahomäki

Lyydia Bastubacka

Iisakki Koskela

Jaakko Bastubacka

Merja Latvala

Jussi Ahomäki

Fanny Bastubacka

Mikko Ahomäki

Jaakko Bastubacka

Anu-Liisa Ahomäki

Johan Luoma

Marjo Latvala

Miska Öhmann

Liisa Luoma

Valtteri Ala-Fossi

Mika Ala-Fossi

Jaakko Luoma

Irmeli Ala-Luoma

Emma Ala-Fossi

Timo Ala-Fossi

Antti Alaluoma

MiNN Ala-Luoma

Hannu Ala-Luoma

Marko Ala-Luoma

Kauko Ala-Luoma

Anne Ala-Luoma

Simo Koskela

Antti Ala-Luoma

Asko Ala-Luoma

Anssi Ala-Luoma

Anu-Riikka Ala-Luoma

Matti Luoma

HEnni Alaluoma

Terttu Huumo

Janne Holkko

Anna-Liisa Hautamäki

Tomi Olli

Maria Pasto

Kauno Ala-Luoma

Sirpa Lehtinen

Nikolai Hautamäki

Teea Olli

Serafia Hautamäki

Taisto Ala-Luoma

Seppo Lehtinen

Raine Pyssysalo

Leena Hautamäki

Senni Alaluoma

Riitta Lehtinen

Panu Pyssysalo

Panu Pyssysalo

Tuomas Luoma

Tauno Ala-Luoma

Anna-Maija Lehtinen

Raine Lehtinen

Kati Lehtinen

Alli Alaluoma

Jarkko Salo

Marjut Lahti

Laila Ala-Luoma

Kimmo Lahti

Onni Koskela

Senja Luoma

Orvo Koskela

Asko Rajala

Milla Rajala

Eino Luoma

Laina Koskela

Maiju Matilainen

Sirkku Rajala

Taina Erkko

Essi Matilainen

Mirjami Erkko

Lempi Louko

Alpo Erkko

Lyydia Västilä

Meimi Miilumäki

Juho Louko

Iisak Bastubacka

Helge Erkko

Viljo Louko

Martta Erkko

Tyyne Louko

Artturi Louko

Lempi Riihimäki

Mirtta Munkki

Lydia Riihimäki

Eveliina Bastubacka

Juha Riihimäki

Liisa Koskela

Maria Saarikoski

Erik Saukko

Mikael Riihimäki

Susanna Koskela

Maria Pitkäranta

Salomon Koskela

Anna Pitkäranta

Susanna Koukkari

Heikki Koskela

Siimon Koskela

Susanna Pitkäranta

Elisabeth Koskela

Kustaava Pitkäranta

Magdaleena Pitkäranta

Jaakko Pitkäranta

Anna Koukkari

Heikki Pitkäranta

Josefiina Pitkäranta

Matti Ranta

Edvard Pitkäranta

Maria Pitkäranta

Olga Pitkäranta

Nestor Pitkäranta

Anna Hauskamaa

Jaakko Hauskamaa

Matti Hauskamaa

Salomon Vuolle

Salomon Hauskamaa

Maria Ronnala

Liisa Moksu

Iisak Hauskamaa

Saimi Moksu

Juho Hauskamaa

Teppo Mäenpää

Oiva Lahti

Jaakko Koskenkorva

Viljo Moksu

Kari Mäenpää

Maria Hauskamaa

Sulo Mäenpää

Tommi Nirha

Lahja Mäenpää

Raija Mäenpää

Henrik Hauskamaa

Annikki Mäenpää

Urho Mäenpää

Ester Mäenpää

Lauri Mäenpää

Susanna Ilomäki

Marja-Leena Mäenpää

Salomon Mäenpää

Erkki Mäenpää

Aino Mäenpää

Matti Mäenpää

Lempi Mäenpää

Jarmo Ilomäki

Salomon Ilomäki

Pentti Ilomäki

Riitta-Liisa Ilomäki

Juho Lempola

Matti Ilomäki

Anna Ilomäki

Liisa Lempola

Kaija Ilomäki

Arvo Ilomäki

Tarmo Ilomäki

Heli Ilomäki

Linne Sivula

Jaakko Ilomäki

Elisabeth Ronnala

Anna Sivula

Iisak Ilomäki

Anna Ilomäki

Henrik Koskenkorva

Juho Ilomäki

Aina Ilomäki

Maija Ilomäki

Stefanus Ilomäki

Serafiia Ilomäki

Elin Ilomäki

Anna Syrjälä

Joosefiina Ilomäki

Tuomas Syrjälä

Juho Syrjälä

Iisak Syrjälä

Anna Lautamäki

Helvi Syrjälä

Valma Katajisto

Anna Syrjälä

Yrjö Katajisto

Kaisa Holli

Elvi Katajisto

Raili Hirvilammi

Lempi Krunkkala

Tuomas Holli

Lillian Krunkkala

Hilma Krunkkala

Martha Krunkkala

Maria Koskenkorva

Angela Krunkkala

Tuomas Krunkkala

Lempi Krunkkala

Lillian Krunkkala

Hilma Krunkkala

Helena Krunkkala

Martha Krunkkala

Angela Krunkkala

Liisa Lautamäki

Viljo Krunkkala

Oskar Krunkkala

Sanni Krunkkala

Eric Kallen

Leena Krunkkala

Harold Krunkkala

Claudia Kallen

Anna Krunkkala

Hugo Krunkkala

Jaakko Koskela

Lahja Krunkkala

Hazel Krunkkala

Kaappo Mylläri

Jaakko Mylläri

Helen Krunkkala

Liisa Halla

Jaakko Mylläri

Sandra Luoma

Harry Krunkkala

Maria Mylläri

Juho Mylläri

Susanna Mylläri

Maria Mylläri

Heikki Mylläri

Maria Koskenkorva

Leena Mylläri

Beata Mylläri

Kalle Koskela

Nestori Mylläri

Aapeli Perälä

Maija Perälä

Heikki Halla

Liisa Mylläri

Kreeta Perälä

Sandra Perälä

Gabriel Perälä

Susanna Mylläri

Juho Mylläri

Maria Mylläri

Liisa Koskela

Salomon Mylläri

SalomoN Mylläri

Anna Riihimäki

Iivari Mylläri

Salomon Riihimäki

Siina Mylläri

Maria Riihimäki

Valle Mylläri

Jaakko Kirmala

Jaakko Riihimäki

Justiina Riihimäki

Salomon Koskenkorva

Susanna Kirmala

Juho Riihimäki

Simo Luoma

Maria Kirmala

Juha Myllymäki

Hilda Myllymäki

Heikki Luoma

Juho Koskela

Maria Luoma

Liisa Koskela

Ulriikka Luoma

Matti Pitkäranta

Juho Luoma

Helena Koskela

Leena Pitkäranta

Tuomas Koskela

Heikki Koskela

Susanna Koskela

Maria Koskela

Tuomas Koskela

Heikki Mäkelä

Jaakko

Maria Koskela

Anna Koskela

Maria Koskela

Vilhelmiina Koskela

Elisabetha Orhainen

Susanna Pitkäranta

Maria Orhainen

Mikko Koskela

Maria Koskela

Catharina Orhainen

Juho Iso-Tuisku

Susanna Ala-Antila

Justiina Ala-Antila

Iisak Koskela

Susanna Orhainen

Iisak Ala-Antila

Matti Ala-Antila

Salomon Koskela

Johannes Orhainen

Daniel Ala-Antila

Beata Ala-Antila

Beata Orhainen

Maria Ala-Antila

Hedvig Ala-Antila

Matti Ala-Antila

Maria Orhainen

Thomas Orhainen

Iisak Laurila

Helena Ala-Antila

Maria Laurila

Maria Orhainen

Samuel Orhainen

Juho Laurila

Emma Laurila

Juho Laurila

Amalia Laurila

Karoliina Laurila

Mikko Orhainen

Jaakko Laurila

Lisa Orhainen

Mikko Orhainen

Samuel Orhainen

Anna Orhainen

Matti Orhainen

Taneli Orrholm

Maria Orrholm

Elin Saarinen

Jaakko Orrholm

Mattheus Orhainen

Albert Saarinen

Juho Orrholm

Allan Saarinen

Jaakko Orrholm

Gunnar Saarinen

Maria Orrholm

Albert Saarinen

Niilo Saarinen

Anna Orrholm

Siiri Saarinen

Juho Orhainen

Juho Orrholm

Salomon Orrholm

Lauri Saarinen

Markku Jalava

Juho Orhainen

Sigurd Saarinen

Lempi Orrholm

Johan Orrholm

Saima Orrholm

Mirjam Saarela

Aarne Saarela

Dagmar Saarela

Iisak Orrholm

Siiri Saarela

Margeta Orhainen

Artur Saarela

Helmi Saarela

Edvin Saarela

Väinö Mäenpää

Frans Mäenpää

Juho Mäenpää

Olga Mäenpää

Juho Mäenpää

Marketta Orhainen

Väinö Paajanen

Aleksandra Mäenpää

Toivo Paajanen

Matti Orrholm

Matti Mäenpää

Maria Orrholm

Iisak Orhainen

Jaakko Mäenpää

Valborg Pirilä

Ivar Mäenpää

Salomon Mäenpää

Ida Mäenpää

Taneli Orhainen

Hilja Mäenpää

Jacob Orhainen

Frans Enges

Iisak Ala-Krekola

Taneli Orrholm

Juha Enges

Juha Ala-Krekola

Hedvig Orrholm

Matti Enges

Jaakko Ala-Krekola

Teofilius Orrholm

Edla Enges

Hedvig Orhainen

Matti Ala-Krekola

Anna Orrholm

Juho Kivimäki

Susanna Orhainen

Susanna Ala-Krekola

Hilja Kivimäki

Maria Orhainen

Catharina Rinta-Koivi..

Maija Ala-Krekola

Hilma Orrholm

Viljo Kivimäki

Leena Ala-Krekola

Iida Orrholm

Edla Kivimäki

Edla Orrholm

Sylvi Kivimäki

Sandra Kivimäki

Sigrid Flaming

Matti Orhainen

Johan Flaming

Liisa Harju

Fanny Flaming

Alina Flaming

Uuno Harju

Maria Harju

Juho Harju

Akseli Harju

Maria Orrholm

Anna Harju

Karl Harju

Loviisa Orrholm

Hilma Harju

Elis Hannulin

Kaarlo Orrholm

Josefiina Harju

Hilja Hannulin

Jaakko Harju

Iisak Harju

Juho Tuomisto

Maria Äijälä Kananoja

Iisak Tuomisto

Margareta Äijälä Kana..

Liisa Tuomisto

Susanna Tuomisto

Liisa Tuomisto

Anders Tuomisto

Herman Keski-Panttila

Matti Äärynen

Maria Keski-Panttila

Jussi Äärynen

Samuel Keski-Panttila

Maria Äärynen

Kaisa Keski-Panttila

Salomon Äärynen

Mathias Yli-Antila

Oskar Nikola

Feliks Leppäkoski

Katharina Yli-Antila

Sigrid Nikola

Aini Leppäkoski

Maria Keski-Panttila

Martta Leppäkoski

Juho Risku

Juho Risku

Helmi Leppäkoski

Yrjö Leppäkoski

Johan Leppäkoski

Juho Äijälä

Laina Risku

Samuel Äijälä Kananoja

Frans Risku

George Risku

Juho Keski-Panttila

Taneli Äijälä Kananoja

Katariina Haka-Risku

Lilja Risku

Susanna Keski-Panttila

Taneli Orhainen

Justina Yli-Antila

Liisa Haka-Risku

Samuli Haka-Risku

Aini Haka-Risku

Sameli Haka-Risku

Iivari Haka-Risku

Veli Mieto

Maria Keski-Panttila

Maija Rinta-Kyttä

Hilja Rinta-Kyttä

Aarne Mieto

Juha Mieto

Serafia Keski-Panttila

Matti Keski-Panttila

Jaakko Perälä

Johannes Mäenpää

Jaakko Rantamäki

Aini Rantamäki

Daniel Perälä

Iisak Rinta-Seilo

Margeta Yli-Antila

Samuel Laulaja

Herman Niemistö

Tuomas Rinta-Seilo

Anna Perälä

Aleksandra Rinta-Seilo

Margaretha Perälä

Hedvig Rinta-Seilo

Maria Rinta Seilo

Serafiia Haka-Kivistö

Eino Rinta-Seilo

Helmi Rinta-Seilo

Lempi Rinta-Seilo

Aino Rinta-Seilo

Anna Rinta-Seilo

Iisak Haka-Kivistö

Johannes Haka-Kivistö

Salomon Haka-Kivistö ..

Salomon Viitala

Hedvig Viitala

Aleksandra Viitala

Maria Viitala

Iisak Haka-Kivistö

Hilda Viitala

Laimi Viitala

Tuomas Lapiolahti

Edla Viitala

Jaakko Viitala

Samuel Vähä-Kivistö

Juho Viitala

Heikki Orhainen

Viljo Viitala

Aini Viitala

Jaakko Pantti

Matti Yli-Pantti

Serafiia Yli-Pantti

Anna Viitala

Johan Haka-Kivistö Vä..

Iisak Keski-Kurikka

Martta Viitala

Kaisa Saarenpää

Maria Iso-Aho

Maria Siltala

Aleksanteri Siltala

Ulrika Haka-Kivistö

Salomon Siltala

Juho Kivimäki

Hedvig Vähä-Kivistö

Samuel Kokonmäki

Hilda Siltala

Herman Haka-Kivistö V..

Justina Keski-Kurikka

Martta Siltala

Valborg Orhainen

Helena Haka-Kivistö V..

Antti Rintala

Jaakko Rinta-Koski

Lorenz Haka-Kivistö V..

Juho Kuivamäki

Lempi Rinta-Koski

Matts Haka-Kivistö Vä..

Hanna Rinta-Koski

Aino Rinta-Koski

Antero Rinta-Koski

Aleksanteri Yli-Havun..

Laina Rinta-Koski

Valborg Ala-Pantti

Jaakko Yli-Havunen

Nikolai Rinta-Koski

Paavo Rinta-Koski

Jaakko Ala-Pantti

Riitta Ala-Pantti

Hedvig Yli-Havunen

Lydia Rinta-Koski

Matti Yli-Havunen

Johan Pantti

Martti Rinta-Koski

Albertiina Yli-Havunen

Martta Rinta-Koski

Elisabet Pantti

Iisak Ala-Havunen

Albertiina Ala-Havunen

Nikolai Rinta-Koski

Aatos Rinta-Koski

Mati Ala-Pantti

Herman Hautaniemi

Serafia Hautaniemi

Matti Myllylä

Väinö Rinta-Koski

Aina Keski-Fossi

Susanna Nikkola

Eliina Keski-Fossi

Maria Nikkola

Niilo Keski-Fossi

Susanna Ala-Nikkola

Frans Keski-Fossi

Vilma Keski-Fossi

Anders Nikkola

Eeli Keski-Fossi

Mathilda Nikkola

Martta Keski-Fossi

Iisak Rinta-Hirvi

Maria Hirvi

Iisak Nikkola

Hilja Nikkola

Johan Nikkola

Frans Nikkola

Niilo Nikkola

Aino Nikkola

Frans Nikkola

Vihtori Nikkola

Iisak Oja-Vähä-Kurikka

Maija Oja-Vähä-Kurikka

Susanna Oja-Vähä-Kuri..

Samuel Rinta-Hirvi

Hetviiki Oja-Vähä-Kur..

Samuel Oja-Vähä-Kurik..

Samuel Oja-Vähä-Kurik..

Juho Keski-Saari

Juho Yli-Kurikka

Beata Rinta-Hirvi

Salamon Ryönä

Hilda Ryönä

Feliks Leppäkoski

Juho Rinta-Hirvi

Amanta Rinta-Panttila

Aini Leppäkoski

Susanna Rinta-Panttila

Martta Leppäkoski

Antti Rinta-Hirvelä

Jaakko Rinta-Hirvi

Maria Rinta-Panttila

Juho Risku

Jaakko Rinta-Hirvelä

Iisak Rinta-Panttila

Maria Ala-Antila

Hedvig Rinta-Panttila

Helmi Leppäkoski

Johannes Rinta-Hirvelä

Susanna Rinta-Panttila

Salomoni Rinta-Pantti..

Yrjö Leppäkoski

Matti Rinta-Hirvi

Samuel Rinta-Hirvelä

Sameli Rinta-Panttila

Sameli Rinta-Panttila

Johan Leppäkoski

Santeri Rinta-Panttila

Jakob Rinta-Panttila

Maria Hirvelä

Liisa Rinta-Panttila

Hedvig Rinta-Panttila

Johannes Rinta-Pantti..

Elisabeth Rinta-Pantt..

Maria Rinta-Panttila

Matilta Rinta-Panttila

Jaakko Rinta-Panttila

Edla Ala-Harja

Susanna Rinta-Panttila

Saima Ala-Harja

Jaakko Rinta-Hirvi

Elisabet Rinta-Hirvelä

Eino Ala-Harja

Marg Rinta-Hirvelä

Iisak Ala-Harja

Susanna Ala-Antila

Maria Rinta-Hirvelä

Iisak Ala-Harja

Jaakko Ala-Harja

Loviisa Plosila

Iisak Ala-Harja

Samuel Rinta-Hirvelä

Joeli Plosila

Signe Ala-Harja

Joel Rinta-Hirvelä

Anna Plosila

Matti Ala-Harja

Liisa Rinta-Hirvelä

Johanna Orhainen

Iisak Plosila

Viljo Ala-Harja

Loviisa Rinta-Hirvelä

Jaakko Plosila

Jaakko Rinta-Hirvelä

Susanna Plosila

Hedvig Rinta-Hirvelä

Antti Plosila

Iisak Rinta-Hirvelä

Maria Plosila

Elida Plosila

Antti Ala-Antila

Juho Ala-Antila

Justiina Ala-Antila

Helena Latva-Ketelä

Aina Mäkinen

Daniel Ala-Antila

Valborg Ala-Antila

Lisa Ala-Antila

Margeta Ala-Antila

Michel Ala-Antila

Johannes Ala-Antila

Helena Ala-Antila

Mathias Saari

Iisak Ala-Antila

Elisabeta Saari

Iisak Rinta-Kakkuri

Liisa Hakuni

Samuel Saari

Heta Kahilakoski

Susanna Saari

Jaakko Kallio

Alaksanteri Lukki-Per..

Lempi Lukki

Iisak Saari

Johannes Torkkola

Gatharina Yli-Lohiluo..

Anna Torkkola

Albertina Lohiluoma

Iisak Lohiluoma

Susanna Smed

Anna Yli-Lohiluoma

Iisak Laulaja

Erkki Smed

Heta Smed

Johannes Laulaja

Liisa Smed

Herman Hakuni

Leena Smed

Maria Hakuni

Alppe Smed

Iisak Hakuni

Juho Perälä

Liisa Perälä

Matti Perälä

Jaakko Perälä

Rebekka Ala-Lohikoski

Maria Perälä

Ulriika Perälä

Helena Perälä

Rebekka Perälä

Jaakko Koukkari

Sofia Latva-Krekola

Johannes Koukkari

Anna Ala-Lohikoski

Riitta Latva-Krekola

Nikodeemus Koukkari

Maria Levula

Iisak Ala-Lohikoski

Iisak Hakuni

Johan Ala-Lohikoski

Maria Ala-Lohikoski

Juho Ala-Lohikoski

Margareta Ala-Lohikos..

Juho Latva-Hakuni

Matti Lintulaakso

Juho Lintulaakso

Iisak Ala-Lohikoski

Lilja Mäki-Torkko

Samuel Ala-Lohikoski

Iisak Mäki-Torkko

Hedda Yli-Marttila

Tyyne Mäki-Torkko

Fanny Mäki-Torkko

Rauha Mäki-Torkko

Lempi Palomäki

Liisa Ala-Lohikoski

Susanna Ala-Kohlu

Maria Yli-Marttila

Viljo Palomäki

Johannes Yli-Marttila

Susanna Yli-Marttila

Hanna Yli-Marttila

Johannes Yli-Lohikoski

Iisak Latva-Lohikoski

Maria Välimaa

Iisak Yli-Lohikoski

Liisa Levula

Matti Yli-Lohikoski

Elisabeth Yli-Lohikos..

Erkki Hakuni

Britta Ala-Lohikoski

Maria Yli-Lohikoski

Samuel Yli-Lohikoski

Brita Yli-Lohikoski

Hedvig Yli-Lohikoski

Juho Taipalus

Maria Taipalus

Maria Taipalus

Susanna Ala-Lohikoski

Sipi Taipalus

Jaakko Taipalus

Lempi Leppämäki

Hedvig Taipalus

Lyydi Leppämäki

Iisak Taipalus

Amanda Rinta-Kahila

Valtter Leppämäki

Mathias Hakuni

Maija Ojanperä

Maria Rinta-Kahila

Laimi Leppämäki

Johannes Ojanperä

Anna Rinta-Kahila

Laina Leppämäki

Hetviiki Ojanperä

Esaias Rinta-Kahila

Emmi Leppämäki

Ulla Ojanperä

Konstantin Rinta-Kahi..

Priitta Ojanperä

Helena Rinta-Kahila

Nikodemus Kahila

Vilhelmi Rinta-Kahila

Aili Latva-Risku

Sofia Rinta-Kahila

Urho Latva-Risku

Iisak Rinta-Kahila

Iisak Ala-Lohikoski

Jaakko Rinta-Kahila

Juho Ojanperä

Ulla Ojanperä

Maija Ojanperä

Iisak Ojanperä

Sameli Ojanperä

Iisak Ojanperä

Iisak Ojanperä

Kaisa Ojanperä

Jaakko Ojanperä

Samuel Ojanperä

Matti Ojanperä

Jaakko Ojanperä

Hilja Ojanperä

Tuomas Orhainen

Iisak Ala-Lohikoski

Lilja Ojanperä

Susanna Ala-Hakuni

Johan Ala-Lohikoski

Erkki Hakuni

Maria Ala-Lohikoski

Iisak Hakuni

Kreeta Hakuni

Margareta Ala-Lohikos..

Juho Latva-Hakuni

Iisak Ala-Lohikoski

Samuel Ala-Lohikoski

Maria Harju-Krekola

Anna Harju-Krekola

Iisak Harju-Krekola

Heta Harju-Krekola

Iisak Harju-Krekola

Erkki Hakuni

Nicodemus Harju-Kreko..

Maria Hakuni

Erkki Harju-Krekola

Iisak Ala-Krekola