Ollilan sukua
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Tuomas Torkko

Jaakko Torkko

Yrjö Torkko

Matti Torkko

Tapani Torkko

Torkil

Matti Torkko

NN Stor-Holtti

Lauri Stor-Holtti

Matti Stor-Holtti

Tuomas Ellilä

Lauri Rövar

Antti Rövar

Juho Rövar

Antti Rövar

Maunu

Maunu

Matti Ellilä

Valpuri Rövar

Heikki

Lauri

Malin Talonen

Knut Talonen

Aune

Antti

N Talonen

Tuomas Talonen

Petteri Talonen

Tuomas Ellilä

Sipi Iso-Sauso

Matti Iso-Sauso

Erik Iso-Sauso

Martti Iso-Sauso

Matti Iso-Sauso

Juho Sauso

Liisa Iso-Sauso

Lauri Iso-Sauso

Juho Vanhakartano

Kreki Vanhakartano

Lauri Vanhakartano

Kreki Vanhakartano

Niilo Vanhakartano

Maria Heikkilä

Brita Tuori

Tuomas Tuori

Matti Tuori

Heikki Tuori

Niilo Bindar Marttila

Lauri Bindar Marttila

Martti Bindar Marttila

Tuomas Bindar Marttila

Elin Iso-Mullo

Matti Mullo

Juho Bindar Marttila

Perttu Iso-Mullo

Elin Trondi

Tuomas Trondi

Juho Flander

N Trondi

Malin Flander

Mikko Flander

Martti Flander

Henrik Flander

Jaakko Solkela

Björn Björni

Lauri Björni

Björn Björni

Antti Flander

Hannu Björni

Kirsti

Sipi Lill-Mullo

NN Lill-Mullo

Jouppi Lill-Mullo

Juho Lill-Mullo

Aune Lill-Mullo

Simo Rövar

Antti Rövar

Simo Flander

Erik Vähä-Kukko

Kaisa Rövar

Matti Skarra

N Skarra

Aune Skarra

Sipi Iso-Sauso

Klemetti Iso-Sauso

Valpuri

Yrjö

Maria Heikkilä

Matti Eskelä

Heikki Eskelä

Eskil Eskelä

Erik Eskelä

Kaisa Eskelä

Juho Eskelä

Kaisa

Margareta Eskelä

Anna Ello

Heikki Iso-Kukko

Markus Iso-Kukko

Martti Iso-Kukko

Juho Kukko

NN Iso-Kukko

Kerttu

Hannu

Markus Ello

Matti Ello

Margareta Ello

Matti Ello

Markus Ello

Erkki Ello

Malin

Tapani

Klemetti

Tuomas Sorvari

Simo Solkela

NN Sorvari

Petteri Sorvari

Martti Kesti

Juho Kesti

Brita Ello

Matti Sorvari

NN Iso-Sauso

Sipi Stor-Holtti

Erik Liuko

Mikko Sorvari

Margareta Kaija

Jaakko Kaija

Maria Sorvari

Jaakko Hissa

Susanna Hissa

Maria

Klemetti Iso-Sauso

Perttu Lill-Holtti

Juho Eskelä

Jaakko Iso-Sauso

Yrjö Iso-Sauso

Margareta Eskelä

NN Iso-Sauso

Antti Lill-Holtti

Jaakko Eskelä

Pentti Lill-Holtti

Sipi Lill-Holtti

Pentti Lill-Holtti

Olavi Lill-Holtti

Brita Lill-Holtti

Perttu Iso-Mullo

Matti Mullo

Kerttu Trondi

Valpuri Lill-Holtti

N Trondi

Antti Trondi

Tuomas Eskelä

Sipi Rinta

Erkki Torkko

Matti Torkko

Kaisa Rinta

Antti Rinta

Aune

Simo Solkela

Yrjö

Simo

Maria

Perttu

Petteri

Maria

Erkki Haldeinen

Maria Vanhakartano

NN Haldeinen

Erkki Haldeinen

Niilo Haldeinen

Niilo Haldeinen

Olavi Ritari

Yrjö Haldeinen

Liisa Ritari

Knut Ritari

Tuomas Ritari

Tuomas Haldeinen

Kaisa

Aune

Margareta Mänttä

Erkki Mänttä

Heikki Mänttä

Margareta Vanhakartano

Juho Vanhakartano

Simo Heikkilä

Iisak

Juho Heikkilä

Brita Tuori

Liisa Vanhakartano

Simo Vanhakartano

Anna

Iisak Björni

Maria

Maria

Antti

Simo Soini

Lauri Soini

Niilo Soini

Simo Soini

Jaakko Soini

Jaakko Soini

Margareta

Kaisa

Kreki Soini

Maria

Yrjö

Frans Hakola

Sipi Hakola

Juho Hakola

Simo Lill-Hakomäki

Maria Björni

Tuomas Hakola

Mikko Soini

Kaisa Kauppila

Yrjö Kauppila

Markus Keko

Frans Hakola

Heikki Iso-Flaming

Margareta Iso-Flaming

Paavo Iso-Flaming

Liisa? Heikkiselä

Maria Hakola

Tuomas Anttila

Frans Anttila

Heikki Anttila

Simo Anttila

Liisa Soini

Aune Anttila

NN

Antti

Maria

Matti

Antti Hannuksela

Jaakko Hannuksela

Reko Kiilunen

Antti Kiilunen

Paavo Kauhajärvi

Matti Huhtala

Erkki Kiilunen

Juho Huhtala

Brita

Brita Kiilunen

Liisa Anttila

Susanna

Maria

Brita Pokela

Paavo Pokela

Jaakko

Vilppu Ala-Kojola

Martti Ala-Kojola

Elias Ala-Kojola

Martti Ala-Kojola

Knuutti Ala-Kojola

Lauri Ala-Kojola

Maria Ala-Kojola

Pirjo

Sofia Ala-Kojola

Tuomas Talonen

Iisak

Juho

Heikki

Jaakko Ollila

Jaakko Talonen

Matti Talonen

Matti Talonen

N Talonen

Maria Talonen

NN Vanhakartano

Kreki Vanhakartano

Margareta Talonen

Sipi Lill-Mullo

Klemetti Lill-Mullo

Kaisa Rövar

Brita Lill-Mullo

Elias Talonen

Margareta Vähä-Kukko

Juho Vähä-Kukko

Krister Antila

Kreki Antila

Jaakko Antila

Juho Antila

Juho Muncki

Pekka Muncki

Malin Muncki

Erkki Muncki

Klemetti Muncki

Barbro

Juho Antila

Antti Akkola

Matti Iso-Kukko

Anna Iso-Kukko

Maria Iso-Kukko

Liisa Antila

Frans Antila

Maria Antila

Kreki Antila

Jaakko Soini

Juho Talonen

Aune

Matti

Susanna Soini

Valpuri

Heikki

Juho Kuppari

Matti Kuppari

Martti Kuppari

Martti Kuppari

Erkki Kuppari

Matti Kuppari

Kaisa Kuppari

Valpuri

Jaakko Jokipii

Perttu Jokipii

Heikki Rahnasto

Lauri Rahnasto

Matti Kuppari

Lauri Jokipii

Filpus Jokipii

NN Lammi

Lauri Vähä-Tuisku

Sipi Vähä-Tuisku

Juho Vähä-Tuisku

Perttu Kivistö

Lauri Luopajärvi

Anna Kuppari

Agneta Luopajärvi

Liisa Posti

Kerttu Stutaeus, Lahti

Maria

Pentti

Mikko Flander

Maria Flander

Valpuri Valta

Kreki Lahti

Yrjänä Lahti

Erkki

Juho Ala-Lahti

Matti

Juho Nelimarkka

Esaias Ala-Lahti

Maria Herttua

Maria Ala-Lahti

Kaisa Herttua

Matti Torkko

Maria Viita

Brita Viita

Jaakko Hakomäki

Juho Hakomäki

Mikko Hakomäki

Anna Talonen

Valpuri Iso-Kukko

Mikko Hakomäki

Jaakko Iso-Flaming

Valpuri Iso-Flaming

Liisa Karppi

Jaakko Pelkonen

Simo Pelkonen

Heikki Pelkonen

Maria Hakomäki

Mikko

Tuomas

Lauri Pelkonen

Tuomas Raukko

Ragvald Louko

Lauri Louko

Olavi Louko

Brita Raukko

Liisa Raukko

Brita

Liisa Pelkonen

Aune Antila

Tuomas Antila

Eskil Torkko

Frans Torkko

Lauri Torkko

Tapani Torkko

Mikko

Jaakko

Erkki Torkko

NN Vanhakartano

Lauri Vanhakartano

Olavi Torkko

Aune

Agda

Matti

Valpuri Latvala

Antti Rautamäki

Knut Rautamäki

Jaakko Rautamäki

Juho Rautamäki

NN Rautamäki

Matti Finnilä

Perttu Finnilä

Pentti Finnilä

Klemetti Finnilä

Kaarina Finnilä

Erkki

Aune Trondi

Tuomas Ritari

Matti Ritari

Lauri Ritari

Matti Ritari

Tuomas

Yrjö

Anna Hakomäki

Liisa Trondi

Perttu Ritari

Brita

Simo Iso-Mullo

Lars

Erik

Brita Ruths

Josef Ruths

Tuomas Iso-Mullo

NN Ruths

Per Ruths

Anders Ruths

Matti Tuori

Tuomas Tuori

Aune Tuori

Israel Setula

Tapani

Simo

NN Myntti

NN Heikkilä

Heikki Heikkilä

Hannu Heikkilä

Antti

Petteri

Tuomas Iso-Mullo

Jaakko Vanhakartano

Lauri Vanhakartano

Mikko Härö

Jaakko Ollila

Kaarina

Henrik Iso-Mullo

Tuomas

Maria Iso-Mullo

Brita Iso-Mullo

Aune Iso-Mullo

Kaisa

Matti

Juho Iso-Mullo

Jaakko Knooka

Olavi Knooka

Matti Knooka

Juho Knooka

Josef Seppilä

Martti Seppilä

NN Seppilä

Dordi Yli-Kauppila

Simo Knooka

Aune

Erik

Erkki

Anna Metsä-Mullo

Kreki Trasti

Niilo Trasti

Kaarina Trasti

N Trasti

Klemetti Trasti

Antti Trasti

Lauri Trasti

Aune

Yrjö

Maria Knooka

Matti

Yrjö

Mikko Seppälä

Martti Seppälä

Israel

Lauri Seppälä

N Seppälä

Markus Seppälä

Maria

N

Margeta

Anna

Pentti Lill-Holtti

Perttu Jussila

Aune Seppälä

Perttu Lill-Holtti

Kerttu Trondi

Liisa Iso-Sauso

NN Iso-Sauso

Erik Iso-Sauso

Esa Perttula

Yrjö

Heikki Pohjala

Agatha

Yrjö

Jaakko

Maria Perttula

Jaakko Perttula

Tuomas Lemponen

Matti

Erkki

Kaarina Lemponen

Sipinvaimo1 Lemponen

Tuomas Lemponen

Perttu Lemponen

Maria Perttula

Sipi Lemponen

Västi Västi

Sylvesteri Pulteri

Lauri Pulteri

Elina Lemponen

Sipinvaimo2

Simo Yli-Hissa

Jaakko Hissa

Klemetti Hissa

Söyrinki Hissa

Jaakko Hissa

Knut Louko

Matti Louko

Anders Hissa

Maria Louko

Maria

Margareta

Juho Hissa

Matti Hoppa

Jaakko Hoppa

Sipi Karhu

Tuomas Karhu

Martti Karhu

Lauri Karhu

Perttu Hoppa

Brita

Urbanus Annala

Markus Annala

Matti Annala

Anna Hoppa

Niilo Annala

Heikki Annala

Sofia Hissa

Kaisa

Valborg Saaripää

Matti Saaripää

Vincentintytär Saarip..

Vincentius Saaripää

Klemetti Saaripää

Juho Yli-Saaripää

Matti Saaripää

Matti Renko

Juho Renko

Simo Louko

Matti Louko

Valborg

Knuutti Louko

Maria Louko

Barbro

Juho Mäki-Hissa

Marketta

Yrjö Kirkon-Kokkola

Simo Seppälä

Anna Riippi

Juho Fossila

Jaakko Talvitie

Sakari Peltoniemi

Valborg Talvitie

Juho Kultti

Maria Karhula

Heikki

Kristina Kultti

Juho Kultti

Maria

Matti

Matti Kokki

Antti Kokki

Susanna Kokki

Maria Lahti

Simo

Matti Ritari

Esko

Simo Ritari

Jaakko Ritari

Martti Ritari

Matti Ritari

Martti Ritari

Sipintytär Ritari

Sipi Ritari

Erkki Ritari

Hedvig Kultti

Valborg

Yrjö

Pekka Ikola

Martti Ikola

Paavo Ikola

Pietari Ikola

Simo Ikola

Pietari Ikola

Juho Ikola

Martti Ikola

Jaakko Ritari

Helena

Erkki

Simo Ikola

Brita

Matti

Kristina Ikola

Valborg

Esko

Erkki Kauppila

Liisa Ritari

Matti Kauppila

NN Ruuth

Jaakko Kauppila

Maria Mäki-Hissa

Brita

Krister

Juho Kauppila

Brita

Jaakko

Brita Kauppila

Paavo Munkki

Juho Munkki

Niilo Munkki

Olavi Munkki

Heikki Munkki

Matti Munkki

Perttu Munkki

Maria Munkki

Ursula

Susanna

Jaakko

Mikko Braski

Erkki

Heikki Kaija

Eskil

Simo

Jaakko Braski

Iisak Braski

Maria Kaija

Eskil Kaija

Erkki Kaija

Niilo Kaija

Heikki Kaija

Maria

Helka Kaija

Eskil Vähä-Sauso

Tapani Vähä-Sauso

Juho Sauso

Margareta Vähä-Sauso

Barbro

Juho Ala-Braski

Erkki Hakala

Niilo Hakala

Juho Hakala

Juho Hakala

Yrjö Hakala

NN Ulvinen

Pentti Ulvinen

Antti Hakala

Margareta Jussila

Yrjö Torsti

Yrjö Torsti

Klemetti Torsti

Olavi Torsti

Valpuri Hakala

Israel Rinta-Braski

Margareta

Juho

Kalle Kristola

Jaakko Kristola

Maria

Liisa Kristola

Susanna Antila

Matti Toppari

Antti Toppari

Susanna Toppari

Antti Domar

Susanna

Juho

Antti

Mikko Munckenberg

Kreeta

Heikki

Kreeta Munckenberg

Aaron Dahlsten

Kaarlo Ollila

Susanna Dahlsten

Simo Vähä-Lemponen

Juho Vähä-Lemponen

Kaisa Vähä-Lemponen

Maria

Yrjö

Matti Maanmies

Simo Maanmies

Niilo Maanmies

Tuomas Maanmies

Yrjö Maanmies

Tuomas Maanmies

Juho

Yrjö Jussila

Martti Jussila

Matti

Maria Seppilä

Maria Jussila

Brita Seppilä

Matti Jussila

Jaakko Hissa

Jaakko Kujala

Marjatta Hissa

Maria Kujala

Maria Louko

Brita Eilo

Juho Pirilä

Juho Pirilä

Liisa Hölsö

Jaakko Jussila

Jaakko Pirilä

Tuomas Saari

Maria Hannuksela

Perttu Punkari

Olavi Pungemakar

Lauri Pungemakar

Liisa Talvitie

Antti Punkari

Perttu Punkari

NN

Heikki Reini

Liisa Pirilä

Brita Reini

Matti Reini

Matti Reini

Pentti Reini

Filpus Reini

Heikki Reini

Juho Pispa

Kreki Pispa

Matti Pispa

Agneta Pispa

Brita

Skolastika

Kristiina Reini

Niilo Knuuttila

Knut Knuuttila

Knut Knuuttila

Matti Knuuttila

Kaisa

Mikko

Matti Jussila

Valborg Knuuttila

Tuomas Iso-Kurikka

Juho Iso-Kurikka

Mikko Iso-Kurikka

Antti Iso-Kurikka

Erkki Jussila

Malin Iso-Kurikka

Dordi

Paavo

Hannu Skinnar, Tyyki

Martti Skinnar, Tyyki

Hannu Skinnar, Tyyki

Tyrius Tyyki

Antti Tyyki

Hannu Malli, Tyyki

Kerttu

Matts Malli

Kaisa

Hannu

Mikko Penttilä vai Li..

Matti Jaskari

Juho Jaskari

Jaakko

Jaakko Domar

N Jaskari

Yrjö Jaskari

Klemetti

N Jaskari

Pietari Jaskari

NN Hinssa

Brita Hinssa

Kirsti Jaskari

Jaaakko Konster

Sipi Konster

Heikki Konster

Martti Konster

Jussi Konster

Kerttu Konster

Antti Hiipakka

Liisa Laturi

Jussi Vaismaa

Valborg Kontsas

NN Vaismaa

Dordi

Pentti

Pietari

Jaakko Pouttu

Kreki Pouttu

Heikki Pouttu

Henrik Pouttu

NN

Knut Pouttu

Juho Pouttu

Sofia

Juho

Martti Laturi

Matti Laturi

Yrjö Laturi

Tuomas Laturi

Kaisa Laturi

Mikko Laturi

Agda

Maria

Yrjö

Erik Flander

Martti Flander

Perttu Flander

Maria Laturi

N Vappula

Heikki Vappula

Knut Vappula

Antti Laurila

Jaakko Laurila

Aune Laurila

Matti Karhu

Lauri Karhu

Lauri Karhu

Aune

Yrjö

N Laurila

Ursula

Heikki

Yrjö Pukki

Simo Pukki

Erkki Pukki

Niilo Martonen

Olavi Martonen

Liisa Jussila

NN Pukki

Yrjö Pukki

Martta

NN Maanmies

Niilo Maanmies

Tuomas Maanmies

Heikki Pukki

Matti

NN Seppälä

N Seppälä

Mikko Pukki

Erkki Heiska

Tuomas Karhu

Simo Heiska

Perttu Viita

Margareta Viita

Aune Iso-Greggilä

Barbro

Heikki Pukki

Barbro

Heikki

Heikki Iso-Flaming

Tuomas Iso-Flaming

Juho Iso-Flaming

Antti Flaming

Martti Iso-Flaming

Yrjö Heikkiselä

Liisa? Heikkiselä

Margeta Iso-Flaming

Margareta

Erkki

Yrjö

NN

Juho Pukki

Kerttu

Erkki

Niku Iso-Hakomäki

Niku Hakomäki

Eskil Hakomäki

Klemetti Hakomäki

Lauri Hakomäki

Dordi

Jaakko Hakomäki

Yrjö Brask

Matti Brask

Kaisa Brask

NN

NN

Mikko Pukki

Eskil Kaija

Valpuri Hakomäki

Matti Kaija

Margareta Vähä-Sauso

Antti Akkola

Brita Pörn

Henrik Pörn

Matts Pörn

Henrik Pörn

Hans Pörn

Valpuri Iso-Kukko

Heikki Iso-Kukko

Anna Pukki

Valpuri Martonen?

Juho Martonen

Juho Martonen

Anna Iso-Kukko

Juho Iso-Kukko

Kerttu

Tuomas

Tuomas

Yrjö Stor-Holtti?

Matti Stor-Holtti

Erik Liuko

Antti Liuko

Matti Skarra

Erik Vähä-Kukko

Olavi Vähä-Kukko

Juho Kukko

Anna Skarra

Markus Skarra

N Skarra

Pentti Skarra

Pekka Skarra

Anna Skarra

Brita

Tuomas

Mikko Skarra

Kerttu

Kreki

Maria Jussila

Jaakko

Yrjö

Klemetti

Brita Skarra

Eskil Rullo

Tuomas Rullo

Heikki Rullo

Petteri Rullo

Heikki Rullo

Antti

Matti Rullo

Dordi

Erkki

Brita Rullo

Maria Trondi

Valpuri Yli-Valtari

Simo Yli-Valtari

Erkki Yli-Valtari

Lauri Valtari

Maunu Valtari

Niilo Valtari

Matti Trondi

Heikki Trondi

Liisa Trondi

Barbro Eerola

Heikki Eerola

Matti Eerola

Erkki Tuori

Heikki Tuori

Antti Flander

Jaakko Flander

Tuomas

Kaisa Eskelä

Henricus Iso-Mullo

Aune Iso-Mullo

Simo Iso-Mullo

Olavi Iso-Mullo

Matti Mullo

Kasparus Alstadius

Martin Alstadius

Jaakko Mullovius

Mikko Flander

Martinus Alstadius

Johan Frese

Agneta Frese

Östen

Anna Sursill

Oiva Ollila

Beata Alstadia

Magdalena Sursill

Anna Mullovia

Jacobus Tavastius

Henrik Tavastius

Aune Tavastius

Kasparus Alstadius

N Alstadia

Zacharias

Mårten

Jaakko Flander

Agneta Frese

Maria Hakola

Frans Hakola

Brita Hakola

Kaisa Kauppila

Klemetti Solkela

Matti Solkela

Juho Solkela

Yrjö Solkela

Kalle Valta

Anna

Valpuri Valta

Margareta Valta?

Jaakko Valta?

Kaisa

Matti

Heikki

Risto Rinta-Nikkola

Hanna Rinta-Nikkola

Yrjö Peltoniemi

Paavo Peltoniemi

Jaakko Rinta-Nikkola

Aune

Yrjö

Antti Rinta-Nikkola

Hannu Korhonen

Paavo Korhonen

Paavo Korhonen

Valentin Korhonen

Bernhard

Knut

Jaakko Flander

Valborg Latva-Nikkola

Liisa Korhonen

Margareta Latva-Nikko..

Prusi Latva-Nikkola

Niilo Latva-Nikkola

Lauri Latva-Nikkola

Beata

Perttu

Jaakko Rautio

Sipi Rautio

Heikki Rautio

Sipi Rautio

Jaakko Mahlanen

Juho Rautio

Sipi

Kerttu Karhu

Prusi Karhu

Yrjö

Antti

NN Karhu

NN Karhu

Niilo Karhu

Lauri Karhu

Jaakko Flander

Heikki Sprättä

Venla Mahlanen

Yrjö Sprättä

Matti Sprättä

NN Sprättä

Lauri Sprättä

Matti Sprättä

Valpuri

Antti Louko

Knut Louko

Aune Louko

NN Louko

Margareta

Brita Mahlanen

Maria

Mikko

Jaakko Jussila

Simo Iso-Mullo

Maria Jussila

Matti

Matti

Erkki

Juho Iso-Mullo

Liisa Laturi

Erkki

Aune Tuori

Kerttu

Heikki Filla

Martti Filla

Perttu Torkko

Olavi Filla

Mikko Lill-Rövar

Valpuri

Matti

Margareta Filla

Heikki

Maria Rövar

N Talonen

N Talonen

Simo Rövar

Susanna Iso-Kukko

Juho Rövar

Margareta Rövar

Aune Skarra

Kenentytär

Antti Akkola

Jaakko Iso-Kukko

Anna Iso-Kukko

Kreki Trasti

Maria Iso-Kukko

Eskil Trasti

Aune

Venla Trasti

Dordi

Jaakko

Tuomas Lobäck

Jaakko Lobäck

Maria Mahlanen

Tuomas Lobäck

Maria

Matti

Paavo

Antti

Simo Tapio

Simo Tapio

Yrjö Tapio

Jaakko Tapio

NN Tapio

Erkki Tapio

Antti Tapio

Petteri

Maunu

Juho Tapio

Olavi Purunen

Erkki Purunen

Kaisa Purunen

Maria Tapio

Anna Laurila

Jaakko Laurila

Liisa

Tuomas

Mikko Pukkinen

Jussi Pukkinen

Pentti Pukkinen

Klemetti Pukkinen

Lauri Pukkinen

Matti Pukkinen

Kreki Pispa

Liisa Pispa

Skolastika

Juho Filppula

Erkki Filppula

Niiles Filppula

Jaakko Rahikka

Marketta Filppula

NN Filppula

Simo Filppula

Philip

Knut

Dordi

Jaakko Rahikka

Simo Tapio

Jaakko Tapio

Kaisa Purunen

Knut Rahikka

Kreki Greggilä

Matti Greggilä

Lauri Greggilä

Erkki Rahikka

Maria Rahikka

Matti Rahikka

Kaisa

Valpuri

Maria Rahikka

Eskil Jussila

Erkki Jussila

Matti Jussila

Juho Jussila

Hannu Jussila

Margareta Jussila

Martti Seppilä

Brita Seppilä

Maria Rahikka

Aune

Kreki Kolkki

Matti Kolkki

Olavi Kolkki

Olavi Kolkki

Maria Mahlanen

Juho Kolkki

NN Pasto

Tuomas Pasto

Martti Pasto

Martti Pasto

Antti Kolkki

Lauri Rövar

Anna Rövar

Antti Kolkki

Malin Talonen

Antti Lill-Holtti

Kaisa Lill-Holtti

Kaisa Rinta

Sipi Housu

Matti Housu

Lauri Housu

Susanna Laitinen

Heikki Housu

Matti

Jaakko Mahlanen

Kerttu Martonen

Martti Housu

Jaakko Mahlanen

NN

Susanna Iso-Kukko

Sofia

Matti

Maria Housu

Matti Alanen

Brita Mahlanen

Marketta

Simo

Matti Perä

Markus Perä

Matti Perä

Lars Färä

Susanna Alanen

Pentti Hiipakka

Martti Färä

Sipi Färä

Matts Färä

Johan Perä

Niilo Hiipakka

Ursula

Kerttu

Brita Hiipakka

Valborg Perä

Marketta Kauppila

Yrjö Kauppila

Jaakko

Juho Ojala

Samuel Ojala

Anna Kahra

Heikki Ojala

Jaakko Kahra

Grels Kahra

Samuel Kahra

Erik Kahra

Anders Kahra

Anna

Juho

Dordi Kahra

Marina

Antti

Gabriel Ojala

Matti Heikkilä

Yrjö Heikkilä

Kustaa Heikkilä

Anna

Simo

Martti

Liisa Heikkilä

Liisa

Juho

Aron Ojala

Hannu

Kustaa Ylöstalo

Juho Ylöstalo

Margeta

Willehard Helin

Anna Heikkilä

Anna

Anna

Erkki

Anna

Maria

Naimi Lehtovaara

Juho Sivonen

Tapani Sylvester

Juho Sivonen

Kaspar Sylvester

Johan Sivonen

Anna Rimpiläinen

Karin Tolcatar

Karin Korhonen

Jooseppi Rahikainen

Kaspar Sylvester

Heikki Rahikainen

Abraham Nykänen

Anna Heikkinen

Augusta Sivonen

Anna Rahikainen

Samuel Karppinen

Antti Karppinen

Malin Karppinen

Erkki Komulainen

Liisa Pipotar

Leena Nykänen

Erkki Komulainen

Silja Hyrkäs

Pekka Komulainen

Margeta Tervotar

Tuomas Tervonen

Pekka Tolonen

Elsa Sylvester

Pekka Komulainen

Pekka Tolonen

Pekka Tolonen

Kaisa Möttönen

Lauri Möttönen

Pekka Möttönen

Margareta Tolonen

Margeta

Pekka Komulainen

Marketta Snikkari

Heikki Meriläinen

Heikki Meriläinen

Kristiina Meriläinen

Kirsti Saarela

Tuomas Saarela

Paavo Huovinen

Karin Komulainen

Antti Huovinen

Ingrid Hykätär

Jürgen von Wittenberg

Yrjö Huovinen

Heikki von Wittenberg

Yrjö Koufall

Anna

Beata Koufall

Beata Gamman

Valborg Korhonen

Klemetti Klemettinen

Olavi

Erkki Klemettinen

Erkki Klemettinen

Karin Huovinen

Mikko Klemettinen

Valborg

Kaisa Kurotar

Mikko Kuronen

Erkki Klemettinen

Liisa Parkitar

Lauri Parkki

Kaisa Klemettinen

Antti Hiipakka

Antti Hiipakka

Juho Hiipakka

Martti Hiipakka

Karin Korhonen

Sipi Korhonen

Pentti Vaismaa

Erkki Vaismaa

Heikki Vaismaa

Juho Kleemola

Filpus Kleemola

Filpus Kleemola

NN Vaismaa

Tuomas Vaismaa

Klemetintytär Kleemola

NN Talso

Tuomas Talso

Lauri Turppa

Sipi Turppa

Matti Turppa

Lauri Turppa

Matti Turppa

Aune

Matti Turppa

Inkeri

Kalle

Susanna Turppa

Simo Heiska

Tuomas Karhu

Sipi Karhu

Heikki Karhu

Jaakko Heiska

Perttu Viita

Erkki Viita

Maria Heiska

Margareta Viita

Simo Viita

Liisa

Barbro

Lauri Suur-Palo

Lauri Suur-Palo

Olavi Palo

Jaakko Suur-Palo

Heikki Suur-Palo

Tuomas Suur-Palo

Juho Turppa

Hannu Suur-Palo

Sisla

Juha Latva-Palo

Sofia

Niilo

Aune

Simo Heiska

Juho Heiska

Juho Heiska

Margareta Viita

Johanna Heiska

Brita

Kreki

Pentti Peltoniemi

Lauri Peltoniemi

Lauri Peltoniemi

Hannu Peltoniemi

Paavo Peltoniemi

Matti Peltoniemi

Valentin Peltoniemi

Agata

Pentti

Liisa Heiska

Matleena

Pentti Ilkka

Jaakko Ilkka

Pentti Peltoniemi

Esaias Peltoniemi

Mikko Ilkka

Tytär Peltoniemi

N

Agata

Aune Ilkka

Josef Seppilä

Martti Seppilä

Seppi Seppilä

Petronella Seppilä

Liisa Peldan

Dordi Yli-Kauppila

Heikki Yli-Kauppila

Tadeus Kauppila

Juho Kauppila

Mikko Seppälä

Juho Turppa

Yrjö Kirkon-Kokkola

Agda Kirkon-Kokkola

Erkki Riippi

Paavo Riippi

Riitta Seppälä

Niilo Riippi

Marketta

Anna Riippi

Pekka Kauppila

Jaakko Kauppila

Tuomas Kauppila

Kreki Pukkinen

Kerttu Kauppila

Martti Pukkinen

Margareta

Petronella

Jaakko Pukkinen

Heikki Ala-Somppi

Susanna Ala-Somppi

Jorma Ollila

Matti Soini

Liisa Saari

Prusi Saari

Martti Yli-Valtari

Simo Yli-Valtari

Lauri Yli-Valtari

Heikki Yli-Valtari

Simo Yli-Valtari

Liisa Yli-Valtari

Malin

Liisa Ala-Soini

Matti Viita

Heikki Viita

Liisa

Håkan Amnelin

Thomas Steen

Anders Amnelin

Martinus Stenius

Kristina Stenius

Brita

Susanna Antila

Anna

Paulus Maukonen

Mathias Maukonen

Johannes Clito

Petrus Maukonen

Laurentius Jemsonius

Laurentius Jentze

Henrik

Laurentius Jentze

Elisabeth Amnelin

Kristiina Jäntti

Elin

Paul Jemsonius

Barbara

Lars Kokkola

Pietari Kokkola

Erkki Kokkola

Olavi Kokkola

Niilo Kokkola

Olavi Kokkola

Elisabet Reuter

Liisa Lassila

Yrjö Lassila

Elisabet Jemsonius

Iisak Perttilä

Johan Roth

Birger Roth

Lorentz Roth

Arvid Rothovius

Elin

Bengt

Arvid

Olof Tawast

Jöns Tawast

Nils Tawast

Petrus

Johannes de Hanjas

Thomas

Katarina Fincke

Esi Fincke

Margareta Rothovius

Johannes Walstenius

Henrik Tawast

Elias

Klemet Esping

Matts Esping

Lars Tolk

Vidick Tolk

Karin Esping

NN Tolk

Agneta Esping

Måns

NN Kogh

Mattias Kogh

Kristina Tawast

Catharina Walstenius

Karin Tawast

NN Kurki

Jacob Kurki

Herman Svärd

Jakob Kurki till Kolj..

NN Kurck

Herman Kurck

Johan Limingius

Henrik Lithovius

Lauri Lithovius

Olavi Littoinen

NN Svärd

NN Kurki

Andris af Bolstaholm

Anna Limingius

Östen

Erik

NN

Jakob

Birgitta Kurki

Kristina Sursill

Margareta till Dalkar..

Erik Ångerman

Östen Ångerman

Klas Djäkn till Nynäs..

Lydeke de Kyren

Olof de Kyren

Magdalena Sursill

Dordi

Anders Garp

Tore Garper

Karin Djäkn till Kanc..

Jöns Garp till Storgå..

Antti Orhainen

Thiedemannusdotter Pa..

Thiedemannus Pampa

Ulfhard Pampa

Yrjö Kohtala

Plusi Kohtala

Heikki Orhainen

Lauri Orhainen

Kristina Garp till St..

Tuomas Saari

N

Ragnhild Sandika ätten

Erik Sandika ätten

Jon Sandika ätten

Agate

Heikki Hannuksela

Iisak Kortesluoma

Heikki Kirkon-Kokkola

Tuomas Kirkon-Kokkola

Esko Kirkon-Kokkola

Lauri Kokkola

NN Kirkon-Kokkola

N Kokkola

Matti Liikaluoma

Erik Anttila

Niilo Anttila

Matti Anttila

Jaakko Uppa

Olavi Uppa

Matti Uppa

Heikki Perttilä

Rakel Uppa

Marketta

Kerttu Uppa

Juho Perttilä

Mathias Mulle

Laurentius Mulle

Matias Mulle

Johannes Mulle

Olof Mulle

Sofia

Matti

Barbro Stutaeus?

Sofia Stutt

Gregorius Stutt

Michael Stutt

Sofia

Jaakko

Liisa Perttilä

Matti Bergqvist

Sofia Bergqvist

Matti Liikaluoma

Anna Perttilä

Sofia

Matti

Juho Pakkala

Matti Pakkala

Brita

Maria

Pietari Varo

Erkki

Matti Maunuksela

Simo Kamppinen

Matti Kamppinen

Maria

Heikki

Martti Kamppinen

Maria

Pentti

Sofia Maunuksela

Israel Kamppinen

Heikki Maunuksela

Aune

Matti

Jaakko Kamppinen

Margareta Kamppinen

Antti Latvala

Sipi Latvala

Matti Latvala

Knuutti Ryönä

Perttu Ryönä

Juho Ryönä

Liisa Pouttu

Agneta Latvala

Liisa Maunuksela

Liisa

Knut

Matti Kauppila

Matti Kauppila

Simo Ala-Kauppila

Maria

Juho

Brita Ala-Kauppila

Kalle Töyli

Perttu Töyli

Liisa Töyli

Margareta

Kalle

Perttu Knuutti

Juho Knuutti

Juho Knuutti

Knuutti Torsti

Martti Torsti

Tuomas Torsti

Erkki Torsti

Olavi Torsti

Perttu Grossi

Perttu Grossi

Frans Grossi

Tuomas Grossi

Martti Grossi

Margareta Grossi

Margeta

Tuomas

Karin

Erkki Kauppila

Markus Keko

Tapani Keko

Knut Keko

Markus Keko

Sipi Kauppila

Sipi Pöyry

NN Ruuth

Martti Ruuth

Matti Ruuth

Lauri Ruuth

Jaakko Ruuth

Kaisa

Heikki Knuutti

Tuomas Talso

Tuomas Talso

Matti Talso

Jaakko Talso

Mikko Talso

Matti Talso

Seffre Risku

Martti Talso

NN

Brita Pöyry

Margeta Pöyry

Perttu Pöyry

Erik Wijk

Perttu Wijk

Jaakko Wijk

Iisak Kallio

Martti Iso-Flaming

Jaakko Iso-Flaming

Brita Knuutti

Sipi Karppi

Heikki Karppi

Olavi Karppi

Olavi Karppi

NN

Erkki Karppi

NN Solkela

Matti Solkela

Iisak Iso-Flaming

Heikki Karppi

NN Kempus

Sipi Kempus

Liisa Karppi

Heikki Heiri

Kaarina Iso-Flaming

NN Heiri

Antti Knuutti

Margareta Laturi?

Matti Laturi

Petteri Laturi

Heikki Laturi

Petteri Laturi

Antti Akkola

Heikki Iso-Kukko

Valpuri Iso-Kukko

Anna Iso-Kukko

Valpuri

Hannu

Heikki

Hans Sluuki

Gertrud Sluuki

Martti Sluuki

Pietari Sluuki

Mikki Sluuki

Antti Sluuki

Martti Sluuki

Antti Sluuki

Jaakko Sluuki

Hannu Skinnar, Tyyki

Tuomas Skinnar

Jaakko Skinnar, Tyyki

Kerttu

Valborg Skinnar

Valpuri Sköring

Antti Sköring

Jaakko Sköring

Matti Sköring

Matti Sköring

Mikko Sköring

Antti Jussila

Sara Sluuki

Pentti Pålack

Olavi Pålack

Antti Pålack

Tapani

Heikki

Brita Skinnar

Anna Skinnar

Mikko Skinnar

Maria Pålack

Lauri Niemi

Matti

Antti

Kreki Niemi

Brita

Margeta Niemi

Brita Hakala

Jaakko Hakala

Jaakko Hakko

Jaakko Hakko

Matti Hakko

Brita Liimakka

Klemetti Liimakka

Hedvig Jussila

Tuomas Hakko

Knuutti Kaustinen

Matti Kaustinen

Matti Kaustinen

Yrjö Kaustinen

Tuomas Kaustinen

Lauri Kaustinen

Liisa Kaustinen

Elin

Jaakko

Juho Hakko

Sipi

Hannu

Matti Moska

Maria Hakko

Liisa Moska

Henrik Moska

NN Moska

Nils Moska

Ragvald Rabb

Nils Rabb

Susanna Moska

Brita Rabbi

Eskil Rabbi

Tuomas Rabbi

Eskil Rabbi

Matts Rabbi

Ragvald Rabb

Maria

Juho

Heikki Arkkola

Jaakko Rögn

Serafia Jussila

Kaisa Sukka

Erkki

Thomas Lusa

Karl Lusa

Heikki Rögn

Henrik Lusa

Erkki Lusa

Birgitta

Sipi Lusa

Maisa

Petronella Lusa

NN

Margareta Kallio

Malin

Martti Pukkinen

Saara Pukkinen

Susanna Ala-Somppi

Joonas Rönn

Erik Ståhle

Hans Stolle

Hans Stolle

Françoy du Boy

Erik Ståhle

Frans Dubois

N

Jonas Ståhle

Maria de Bois

Märta

Johan

Hedvig Ståhle

Caren

Jonas

Perttu Talso

Jaakko Talso

Tuomas Talso

Beata Sabel

Göran Sabel

Petteri Pispa

Heikki Pispa

Heikki Pispa

Juho Pispa

Jaakko Talso

Jaakko Pispa

Valpuri

Brita

Maria Pispa

Aune Heiri?

Tuomas Heiri?

Matti Joki

Heikki Hiipakka

Heikki Hiipakka

Martti Färä

Göran Joki

Susanna Rönn

Simo Laxo

Erkki Laxo

Yrjö Laxo

Tapani Laxo

Kaisa Joki

Helena Laxo

Brita

Helena Joki

Simo Joki

Erkki Joki

Mikko Joki

Knuutti Mannila

Lauri Mannila

Maunu Mannila

Matti Mannila

Perttu Mannila

Simo Mannila

Brita

Kreki Mannila

Marketta

Anna Hakuni

Kreki Kakkuri

Simo Kakkuri

Markus Kakkuri

Brita Mannila

Perttu Kakkuri

Riitta

Kreki

Aune Kakkuri

Matti Gestgivar

Riitta

Paavo

Erkki Lyyski

Juho Lyyski

Antti Lyyski

Martti Lyyski

Karin

Sipi Lyyski

Anna Gestgivar

Aune

Perttu

Erkki Lyyski

Susanna Lyyski

Aune Liusk

Yrjö Liusk

Matti Liusk

Susanna Jacksi

Niilo

Antti

Antti Vakkinen

Matti Vakkinen

Brita Vakkinen

Sophia Vakkinen

Aune

Maria Mäkelä

Jaakko

Matti Kleemola

Filpus Kleemola

Antti Torkko

Matti Kleemola

Matti Torkko

Susanna

Susanna Viita

Matti Viita

Matti Viita

Simo Viita

Filpus Ala-Kleemola

Brita Viita

Kerttu

Jaakko

Heikki Louko

Martti Louko

Anna Yli-Ollikkala

Matti Jaskari

Anna

Iisak

Simo Ulvila

NN Hinssa

Matti Jaskari

Saima Kallio

Marketta Konster

Matti Konster

Simo Laurila

Lauri Laurila

Susanna Laurila

Matti Laurila

Aune Trompari

Matti Alapoti

Erkki Alapoti

Esko Alapoti

Hans Budde

Petter Budde

Ödger Budde

Olof Budde

Johannes Laurila

Matti Alapoti

Karin

Jaakko Alapoti

Enevald Tyyki

Antti Tyyki

Niels Tyyki

Anna Palsi

Yrjö Ollila

Margareta Ollila

Maria Panula

Jaakko Iso-Flaming

Juho Iso-Flaming

Liisa Karppi

Krister Antila

Maria Iso-Flaming

Maria Laurila

Matti Antila

Malin Muncki

Liisa Antila

Brita

Yrjö

Jaakko Asu

Simo Asu

Elias Asu

Kaarina

Matti

Yrjänä Annala

Pekka Annala

Heikki Annala?

Simo Annala

Helena Trompari

Brita

Jaakko

Juho Annala

Liisa Vuotila

Matti Vuotila

Prusi Vuotila

Niilo Vuotila

Håkan Vuotila

Susanna Annala

Matti Monola

Simo Trompari

Martti Trompari

Perttu Trompari

Matti Trompari

Esko Trompari

Knuutti Trompari

Lauri Trompari

Olavi Trompari

Johanna Trompari

Susanna

Filpus Louko

Tuomas Louko

Matti Louko

Brita

Juho Arkkola

Tuomas Iivari

Matti Iivari

Knuutti Iivari

Brita Iivari

Martti

Maria Toppari

Sipi Toppari

Pentti Toppari

NN

Sipi Minni

Pietari Minni

Juho Minni

Israel Yli-Renko

Erkki Minni

Knuut

Markku

Matti Minni

Brita

Pietari Yli-Renko

Kaisa

Matti Yli-Renko

Matti Yli-Renko

Malin Iso-Minni

Simo Minni

Liisa Pispa

Juho Ala-Renko

Margareta Pukkinen

Mikko Pukkinen

Valborg Yli-Renko

Matti Rullo

Simo Rullo

Matti Ala-Renko

Maria Tuuri

Juho Tuuri

Valpuri Yli-Valtari

Venla Rullo

Jaakko Ikola

Iisakki Ikola

Margareta

Martti

Maria Ikola

Margeta Komsi

Tuomas Komsi

Maria Ala-Renko

Matti Kleemola

Yrjö

Olavi

Jaakko Kleemola

Tuomas Fräntilä

Susanna Viita

Yrjö Fränti

Tuomas Fräntilä, Fren..

Pietari Frändilä

Sippo Frändilä

Sippo Frändilä

Valborg Fränti

Yrjö Uusifränti

Kirsti

Margareta Kleemola

Heikki

Knuutti

Juho

Valborg Liuhtari

Matti Liuhtari

Tuomas Liuhtari

Susanna Penttala

Liisa Liuhtari

Paavali Liuhtari

Agnes

Vendela Liuhtari

Jaakko Penttala

Perttu Penttala

Maria Penttala

Kerttu Toppari

Niilo Toppari

Yrjö Toppari

Lauri Toppari

Jaakko Toppari

Maria

Klemetti Seppi-Kokko

Heikki Seppi-Kokko

Jooseppi Seppi-Kokko

Jaakko Raskula

Juho Monola

Vappu Raskula

Rasmus Rasku

Knuut Rasku

Tuomas

Pietari

Erkki Lehmälampi

Erkki Laulaja

Karin Laulaja

Laurentius Laulaja

Erik Laulaja

Antti Laulaja

Mikko Liikaluoma

Karin Levula

Leobold Levula

Jaakko Levula

Maria Laulaja

Anna

Yrjö

Heikki Hannuksela

Jaakko Taanonen

Anna Liikaluoma

Kerttu Uppa

Elias

Mikko Jouppila

Kreki Jouppila

Yrjö Yli-Jouppila

Jaakko Jouppi

Klemetti Jouppi

Pietari Jouppi

Liisa Taanonen

Jaakko Jouppila

Maria Taanonen

Akaata

Pietari Jouppila

Mikko Seppälä

Jooseppi Seppälä

Matti Seppälä

Heikki Seppälä

Lauri Seppälä

Matti Taanonen

Maria Kirkon-Kokkola

Heikki Kirkon-Kokkola

Jaakko Kujala

Agda Kirkon-Kokkola

N Kokkola

Klemetti Eilo

Simo Eilo

Brita Eilo

Maria

Liisa Kujala

Matti Torkko

Matti Viita

Brita Viita

Yrjö Kirkon-Kokkola

Hedvig Viita

Pietari Seppälä

Anna Riippi

Perttu Pirilä

Tapani Pirilä

Maunu Peltoniemi

Matti Peltoniemi

Susanna Seppälä

Juho Pirilä

Tytär Luhtasela

Maria Pirilä

Liisa Hölsö

Tapani Hölsö

Matti Hölsö

Erkki Hölsö

Simo Hölsö

Juho Hölsö

Jaakko Asu

Jaakko Asu

Kaarina

Liisa Heikkilä

Mikko Ventä

Jaakko Ventä

Tuomas Ventä

Tuomas Ventä

Perttu Pirilä

Maria Ventä

Aune Pirilä

Maria

Matti Ventä

Tytär Luhtasela

Jooseppi Imppola

Niilo Imppola

Kalle Imppola

Liisa Imppola

Maria

Perttu

Kaisa

Juho Yli-Ventä

Juho Arkkola

Iisak Yli-Renko

Simo Ritari

Sofia Ritari

Valborg

Antti Parta

Sipi Parta

Heikki Luoma

Elina

Antti

Sophia Yli-Renko

Simo Mielty

Antti Niininiemi

Heikki Niininiemi

Liisa Monola

Kaisa Niinimaa

Kaarle Niinimaa

Erkki Niinimaa

Riitta Putula

Margareta Mielty

Perttu Jääskä

Olavi Jääskä

Sophia Yli-Ventä

Maria Putula

Sesilia

Perttu

Joonas Ulvinen

Juho Ulvinen

Aune Ulvinen

Pentti Ulvinen

Margareta

Juho Bertula

Yrjö Bertula

Yrjö Bertula

Martti Bertula

Juho Bertula

Aune

Juho

Matti Bertula

Kaisa

Simo

Liisa Bertula

Juho -

Juho

Samuel Sippola-Äijälä

Juho Turppa

Maria Sippola-Äijälä

Iisak Sippola-Äijälä

Jaakko Turppa

Maria

Liisa Ala-Soini

Susanna Sippola-Äijälä

Malin

Tuomas

Matti

Erkki Ala-Taipale

Maria Taipale

Erkki Taipale

Erkki Sompinluoma

Juho Sompinluoma

Esa Ala-Taipale

Brita

Yrjö Ala-Korvola

Sipi Ala-Korvola

Matti Ala-Korvola

Erkki Ala-Korvola

Perttu Ala-Korvola

Matti Sompinluoma

Erkki Pohto

Esa Turppa

Erkki Pohto

Maria

Juho

Margareta Pohto

Rakel

Liisa Sompinluoma

Brita

Antti Antila

Simo Antila

Matti Antila

Pietari Hirvi

Paavo Kuitunen

Erkki Antila

Maria Haapakumpu

Kerttu

Mikko Antila

Sofia

Liisa

Valentin

Heikki Jääskä

Yrjö Jääskä

Tuomas Saarijärvi

Susanna Heikkilä

Matti Hukkala

Yrjö Hukkala

N Hukkala

Brita Röyskö

Margareta

Matti Putula

N Röyskö

Heikki Röyskö

Erkki Röyskö

Juho Röyskö

Frans Röyskö

Matti Jääskä

Olavi Jääskä

Tapani Jääskä

Olavi Jääskä

Pekka Jääskeläinen

Lauri Jääskeläinen

Matti Putula

Maria Jääskä

Kreki Saukko

Yrjö Saukko

Valborg Saukko

Kaisa

Lauri

Heikki

Juho

Helena Heikkilä

Saara Sepänmaa

Matti Neljemark

Matti Neljemark

Margeta

Juho Nelimarkka

Kreki

Magdaleena Nelimarkka

Pekka Nelimarkka

Lauri Nelimarkka

Pietari Nelimarkka

Lauri

Liisa Kuivinen

Erkki Herttua

Susanna Kuivinen

Kaisa Herttua

Yrjänä Herttua

Erkki Herttua

Maria

Pentti Huikku

Lauri Huikku

Matti Huikku

Olavi Huikku

Matti Huikku

Matti Huikku

Olli Huikku

Kaappo Huikku

Marketta

Erkki

Simo Huikku

Sanna Turppa

Juho Talvitie

Sakari Peltoniemi

Paavo Peltoniemi

Petronella Talvitie

Mikko Ilkka

Saara Ilkka

Petronella Seppilä

Luukas Jokipii

Tuomas Jokipii

Lauri Jokipii

Gabriel Huikkula

Simo Ikkelä

Hannu Ikkelä

Martti Aro

Martti Vähä-Tuisku

Sipi Vähä-Tuisku

Valborg Ikkelä

Martta

Pentti

Erkki Luopajärvi

Lauri Luopajärvi

Yrjö Luopajärvi

Niilo Luopajärvi

Mikko Luopajärvi

Sofia Luopajärvi

Mathias Mulle

Liisa Luopajärvi

Kerttu Stutaeus, Lahti

Matti Stutaeus

Sofia Stutt

Heikki Hauta

Heikki Iso-Loppi

Matti Iso-Loppi

Erkki Iso-Loppi

Prusi Tuomaala

Susanna Keski-Loppi

Jaakko Tuomaala

Valborg Kahra

Yrjö Ilkka

N

NN

Heikki Iso-Loppi

Matti Iso-Loppi

Gabriel Hauta

Henrik Latva-Loppi

NN

Simo Latva-Loppi

Valborg

Maria

Margareta Latva-Loppi

Maria

Kustaa

Matti

Jaakko Skogi

Matti Skogi

Joonas Skogi

Yrjö Viita

Perttu Viita

Simo Viita

Liisa Yli-Kamariluoma

Jaakko Skogi

Susanna Hauta

Liisa Yli-Kamariluoma

Maria

Maria

Jaakko Kleemola

Matti Kleemola

Susanna Penttala

Jaakko Jolka

Matti Jolka

Jaakko Jolka

Lauri Laurila

Juho Laurila

Brita Laurila

Maria Kleemola

Simo Trompari

Aune Trompari

Susanna

Taneli Nyrhinen

Prusi Nyrhinen

Heikki Nyrhinen

Jaakko Nyrhinen

Martti Nyrhinen

Erkki Nyrhinen

Olavi Nyrhinen

Gabriel Nyrhilä

Maria Jolka

NN

Martti Saarenpää

Knut Saarenpää

Gabriel Saarenpää

Juho Nyrhinen

Kaisa

Kustaa Saarenpää

Knuutti

Susanna Saarenpää

Kaisa Liuhtari

Vendela Liuhtari

Maria Nuuja

Aune

Perttu

Matti Tuura

Yrjö Tuura

Heikki Tuura

Matti Tuura

Antti Tuura

Simo Tuura

Liisa Nuuja

Kaisa

Brita